Regionální kolo Olympiády v klinické propedeutice

  • 29. Březen 2018 - 5:42

Dne 28. 3. 2018 proběhlo na naší škole regionální kolo Olympiády v klinické propedeutice.

Olympiády se účastnili žáci ze čtyř zdravotnických škol – SZŠ Kroměříž, Střední škola průmyslová, hotelová, zdravotnická Uherské Hradiště, SZŠ a VOŠZ Zlín, MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín.

Všichni žáci měli nachystané velmi pěkné prezentace týkající se Klinické propedeutiky. Tyto prezentace hodnotila odborná porota složená odborníky z praxe: předseda poroty Mgr. et Bc. Emil Horák, vrchní sestra interního oddělení Kroměřížské nemocnice a.s., dalšími členy poroty byla staniční sestra interní JIP Eva Jarková, DiS. a vrchní laborant radiodiagnostického oddělení Jiří Minks, DiS. Do poroty jsme dále přizvali studentky PdF Olomouc Novotnou Anetu a Macků Lucii. Tato porota na základě přednesených prezentací zvolila první tři místa.

Krásné 3. místo obsadil žák SZŠ Kroměříž Petr Vláčil s prezentací na téma Termografie. Porotu zaujal především novými poznatky a rozhovorem s profesorem fyziky právě na téma termografie.

2. místo obsadila žákyně ze SZŠ a VOŠZ Zlín Malúšová Ester s tématem Kůže mnoha tváří. U této žákyně porota velmi kladně hodnotila výběr, obsah tématu a emotivní video s pacientem trpícím nemocí Motýlích křídel.

Celou soutěž vyhrály žákyně SZŠ Kroměříž Sára Čepová a Kristýna Mrňková s tématem Schizofrenie.Porotu nejvíce oslovilo zajímavé téma, pěkný přednes, uvedení vlastních zkušeností s lidmi trpící schizofrenií a videem, jehož součástí byl rozhovor s paní doktorkou z Psychiatrické nemocnice v Kroměříži, která se zabývá léčbou pacientů s touto chorobou.

Vítězové na  1. a 2. místě budou své školy reprezentovat v celostátním kole v Šumperku dne 19. 4. 2018.

Všem žákům, kteří se dnešní olympiády účastnili, děkujeme a vítězům gratulujeme.

Mgr. Přijalová Andrea

Fotogalerie zde


Související články