Regionální kolo Olympiády v Klinické propedeutice

  • 26. Březen 2019 - 6:40

Dne 25. 3. 2019 proběhlo na naší škole regionální kolo Olympiády v Klinické propedeutice.

Olympiády se účastnili žáci ze čtyř zdravotnických škol – SZŠ Kroměříž, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, SZŠ a VOŠZ Zlín, MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín.

Všichni žáci měli nachystané velmi pěkné prezentace týkající se Klinické propedeutiky. Tyto prezentace hodnotila odborná porota složená odborníky z praxe: předseda poroty Mgr. et Bc. Emil Horák, vrchní sestra interního oddělení Kroměřížské nemocnice a.s., dalšími členy poroty byla staniční sestra interní JIP Mgr. Petra Živná a vrchní laborant radiodiagnostického oddělení Jiří Minks, DiS. Tato porota na základě přednesených prezentací zvolila první tři místa.

Krásné 3. místo obsadil žák SZŠ Kroměříž Miroslav Olivík s prezentací na téma Ergoterapie. 2. místo obsadila žákyně ze SZŠ a VOŠZ Zlín Lucie Strohbachová s tématem Poruchy spánku. A celou soutěž vyhrála žákyně SZŠ a VOŠZ Zlín Kateřina Kantorová s tématem Cystická fibróza.

Vítězové na  1. a 2. místě budou své školy reprezentovat v celostátním kole v Šumperku dne 25. 4. 2019.

Všem žákům, kteří se dnešní olympiády účastnili, děkujeme a vítězům gratulujeme.

Mgr. Petra Strnadelová

Fotogalerie zde

V rámci této akce, kterou pořádá SZŠ Kroměříž, byly pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace školy. SZŠ Kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


Související články