Regionální kolo olympiády v psychologii a komunikaci

  • 9. Březen 2018 - 5:51

V pátek, dne 2. března 2018 se uskutečnil na Masarykově gymnáziu, Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Vsetín,  XIII. ročník regionálního kola soutěže v psychologii a komunikaci na téma „Kam kráčíme?“

Olympiády v psychologii a komunikaci se na uvedené téma zúčastnili žáci ze tří středních zdravotnických škol ve Zlínském kraji. Naši školu reprezentovala  žákyně Martina Foukalová, která získala za prezentaci zaměřenou na netolismus cenu studentské poroty a také Anna Šťastná, která se zaměřila ve své seminární práci na problematiku spánkových poruch.

Celostátní kolo olympiády v psychologii a komunikaci pořádá ve dnech 4. - 5. 4. 2018 Střední zdravotnická škola Kroměříž.

Mgr. Andrea Machalová  
 


Související články