Regionální kolo soutěže v psychologii a komunikaci

  • 27. Březen 2013 - 13:11

V prostorách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín se uskutečnilo ve středu 20. března 2013 regionální kolo soutěže v psychologii a komunikaci. Zúčastnili se jej žáci středních zdravotnických škol a zdravotnických lyceí ve Zlínském kraji.

Naši školu reprezentovali Radomír Jašek, Eliška Křepelková a Ludmila Liczková. Společným tématem prací byly HODNOTY A ŽIVOTNÍ STYL. Prezentace byly originální a na problematiku se dívaly z různého úhlu pohledu. Jednotlivé výkony žáků hodnotila porota složená z řad učitelů a žáků. Roli porotce si vyzkoušel i Viktor Ševčík, žák 3. ročníku. Mezi studenty ze Vsetína, Zlína a Kroměříže nakonec nejvíce bodů získal zlínský Radim Žák, na "stříbrném" stupínku se umístila se svou prací Nikola Balajková, rovněž ze Zlína.

V náročné konkurenci výborně obstála naše žákyně Ludmila Liczková, která se svou prací Odraz víry v životním stylu člověka obsadila vynikající třetí místo. Práce obsahovala dotazníkové šetření zaměřené na srovnání životních hodnot věřících a nevěřících. Vítěz postupuje do celostátního kola, gratulace však patří všem zúčastněným žákům, mladým zdravotníkům.

Fotogalerie zde.

Diplom zde.


Související články