Rodilý mluvčí v angličtině! OK a co dál?

  • 7. Únor 2018 - 13:06

Dlouho plánovanou strategii podpory jazykového vzdělávání začne škola uskutečňovat již od 1. března 2018. 

Výuku angličtiny obohatí rodilý mluvčí Conor O Shea, který pochází z Anglie a v Kroměříži působí jako dobrovolník v Mateřském centru Klubíčko. Ve 2. pololetí školního roku bude Conor docházet do výuky angličtiny 2. ročníků. Od září pak plánujeme celoroční podporu rodilým mluvčím v obou 1. ročnících oboru Zdravotnický asistent. Tato atraktivní a hlavně efektivní forma výuky může být do školní praxe zařazena díky finančním prostředkům, které škola získala v projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž, jehož realizaci jsme zahájili letos v lednu.

Další významnou aktivitou strategie jsou výjezdy učitelů i žáků do zahraničí. Vizi zahraničních výjezdů na dva následující roky jsme zformulovali do žádosti projektu Erasmus +. Pokud bude naše žádost o finanční podporu schválená, uskuteční škola v následujících dvou letech výjezdy do Itálie, Španělska a Rakouska.

Součásti úsilí o podporu jazykového vzdělávání je již lety prověřený Eglish club. Mgr. Petra Garay nabízí žákům pravidelně jednou týdně v době mimo vyučování rozličné formy a metody výuky angličtiny ke zdokonalení jazykových dovedností.

Základním pilířem výuky jazyků však zůstane, i přes veškerou snahu o její zpestření, standardní výuka stanovená učebním plánem. Rozsah i obsah výuky jazyků je koncipován tak, aby žáci dostáli nárokům maturitní zkoušky. Správné nastavení parametrů výuky nám potvrzují příznivé výsledky maturitních zkoušek z jazyků. V loňském roce úspěšně odmaturovalo z jazyka 95 % žáků. I letos očekáváme dobrý maturitní výsledek, a to nejen v jazykových předmětech.

PhDr. Ludmila Hanáková

ředitelka školy


Související články