Rozhodnutí ředitelky školy o podobě profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2012/2013

  • 17. Říjen 2012 - 9:45

V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, (školský zákon) a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vydávám následující rozhodnutí pro jarní a podzimní zkušební období roku 2013.

Rozhodnutí zde.


Související články