Rozvíjíme spolupráci se sociálními partnery

  • 21. Květen 2013 - 10:00

9. května 2013 proběhla schůzka se zástupci hlavních sociálních partnerů školy.

Tato schůzka se nesla v duchu příprav na praktickou maturitní zkoušku a souvislou praxi žáků 3. ročníků. Děkujeme všem zúčastněným nejen za konstruktivní přístup k jednání, ale zejména za celoroční spolupráci, jejímž završením jsou zmíněné mety odborné výuky 3. a 4. ročníku oboru Zdravotnický asistent.  Sociální partneři jsou v současné době významnými a nezastupitelnými činiteli ve vzdělávání našich žáků. Děkujeme jim za zájem a ochotu podílet se na vzdělávání i výchově žáků a s výhledem na další rozvoj spolupráce již připravujeme nový školní rok. 

 

PhDr. Ludmila Hanáková

Fotogalerie zde.


Související články