Akce doplňující výuku


Škola naplňuje cíle vzdělávání i prostřednictvím akcí, které doplňují výuku. Všechny akce jsou organizovány s ohledem na harmonogram školního roku a v souladu a tematickými plány jednotlivých předmětů. Jedná se především o exkurze, projektové dny, divadelní a filmová představení, přednášky, besedy, konference a jiné zajímavé aktivity,  o kterých lze získat podrobnější informace v níže uvedených článcích. 

Články rubriky

Simulační výuka

  • 22. Listopad 2012 - 10:54

Dne 21.11. 2012  se zúčastnili žáci čtvrtého ročníku simulační výuky ve FNUSA v Brně.

Divadlo

  • 10. Listopad 2012 - 13:01

V pátek 7. prosince 2012 přijel do kroměřížského Domu kultury soubor Divadla Rity Jasinské,

Exkurze – Hematologické a transfuzní oddělení, Kroměřížská nemocnice a.s.

  • 26. Červen 2012 - 12:35

Počátkem června se žáci 2.B zúčastnili exkurze do kroměřížské nemocnice. V rámci výuky ošetřovatelství jsme navštívili hematologické a transfuzní oddělení. Naší průvodkyní se stala primářka MUDr. Zdena Hřebačková, která v úvodní přednášce seznámila žáky s činností oddělení, s problematikou dárcovství krve, i s výhodami, které dárce získá, pokud přijde krev darovat.

Odborná praxe 3. ročníků ve fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně

  • 21. Červen 2012 - 12:22

V rámci projektu Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe, se 25 žáků  ze tříd 3. A a 3. B zúčastnilo odborné praxe ve FNUSA Brno. Cílem tohoto pobytu byla možnost nabídnout studentům odbornou praxi na zajímavých pracovištích, kde by žáci měli možnost rozšířit své znalosti, vědomosti, ale především dovednosti při poskytování ošetřovatelské péče.

Sportovně turistický kurz

  • 13. Červen 2012 - 12:10

Sportovně turistický kurz druhých ročníků proběhl ve dnech 29. 5.- 1. 6. 2012 v rekreačním zařízení Baldovec, který se nachází na území Moravského krasu, pár kilometrů od propasti Macocha. Centrum je situováno v malebném údolí Bílé vody, obklopeno hlubokými lesy a panenskou přírodou.

Aerobik s Hankou Kynychovou

  • 13. Červen 2012 - 11:56

Velmi příjemnou sportovní akcí bylo cvičení aerobiku s Hankou Kynychovou, které se uskutečnilo 4. 6. 2012. Celá akce proběhla ve spolupráci se ZŠ Zachar. Hodina cvičení byla super a  již nyní se  těšíme na další podobně zdařilou akci.

Výuka klinické propedeutiky

  • 23. Květen 2012 - 7:08

Výuka klinické propedeutiky na Radiodiagnostickém oddělení Kroměřížské nemocnice

Exkurze na Radiodiagnostické pracoviště Kroměřížské nemocnice byla pro žáky završením i doplněním výuky o zobrazovací diagnostice.

Slavnostní vyřazení absolventů

  • 14. Květen 2012 - 6:56

Slavnostní vyřazení absolventů Střední zdravotnické školy Kroměříž se uskutečnilo v pondělí 28. května 2012 v 14,30 hodin ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži.

Vyhlášení soutěže

  • 1. Květen 2012 - 15:23

Vyhlašuji soutěž o nejlepší příspěvek na www stránky školy, týkající se všech významných událostí na škole. Příspěvky ve formě textu, dekoračního obrázku, event. fotografií (o velikosti 1024 x 768) odevzdávejte v elektronické podobě paní Mikšíkové v knihovně miksikova@szskm.cz do konce měsíce května.

Praktické maturitní zkoušky jsou úspěšně za námi

  • 1. Květen 2012 - 14:45

Pátek 27. dubna byl pro letošní maturanty posledním dnem praktických maturitních zkoušek.

Stránky