Akce doplňující výuku


Škola naplňuje cíle vzdělávání i prostřednictvím akcí, které doplňují výuku. Všechny akce jsou organizovány s ohledem na harmonogram školního roku a v souladu a tematickými plány jednotlivých předmětů. Jedná se především o exkurze, projektové dny, divadelní a filmová představení, přednášky, besedy, konference a jiné zajímavé aktivity,  o kterých lze získat podrobnější informace v níže uvedených článcích. 

Články rubriky

Exkurze – Moravské sklárny Květná

  • 22. Červen 2018 - 5:21

Dne 19. 6. 2018 podnikla třída 1. A a třída 1.B exkurzi do Moravských skláren v Květné, která se konala v rámci výuky předmětu chemie.

Turistický kurz na Baldovci

  • 18. Červen 2018 - 6:59

Druhý týden v červnu (11. - 15. června 2018) proběhl turistický kurz určený pro druhé ročníky Střední zdravotnické školy Kroměříž.

Exkurze na Transfúzním a hematologickém oddělení Kroměřížské nemocnice

  • 14. Červen 2018 - 12:58

Dne 4. 6. 2018 se žáci 2. ročníku Střední zdravotnické školy v Kroměříži zúčastnili zajímavé a poučné exkurze na Transfúzním a hematologickém oddělení Kroměřížské nemocnice. 

Osudové osmičky

  • 14. Červen 2018 - 12:27

Dne 11. 6. 2018 proběhla na naší škole vernisáž dlouho připravované výstavy vztahující se k tzv. osudovým osmičkám (1918, 1938, 1948, 1986, 1988). 

Navázání spolupráce SZŠ Kroměříž s neziskovou organizací v Praze Likvidace lepry

  • 12. Červen 2018 - 6:21

Čtvrtek 7. 6.  2018 se stal pro studenty druhých ročníků SZŠ Kroměříž něčím netradičním.

Příběhy fotek

  • 25. Duben 2018 - 11:26

Vážení studenti, připravujeme výstavu PŘÍBĚHY FOTEK, vztahující se zejména k tzv. "osudovým osmičkám" (1918, 1938, 1948, 1968, 1988).

Lyžařský kurz

  • 23. Březen 2018 - 11:44

Lyžařský kurz prvních ročníků proběhl v termínu 11. - 16. března 2018 v Kunčicích, které se nachází ve výběžku Rychlebských hor.

Beseda s řádovou sestrou Michaelou z Vídně

  • 12. Únor 2018 - 7:38

V lednu proběhla zajímavá beseda, která byla určena pro náš studijní obor - Sociální činnost. 

Přednáška pro žáky školy na téma ZVOLSI.INFO

  • 8. Únor 2018 - 7:52

V pátek 16. 2. 2018 proběhne interaktivní přednáška studentů MU v Brně, a to pro žáky 1.-3. ročníků. 

Rodilý mluvčí v angličtině! OK a co dál?

  • 7. Únor 2018 - 13:06

Dlouho plánovanou strategii podpory jazykového vzdělávání začne škola uskutečňovat již od 1. března 2018. 

Stránky