Akce doplňující výuku


Škola naplňuje cíle vzdělávání i prostřednictvím akcí, které doplňují výuku. Všechny akce jsou organizovány s ohledem na harmonogram školního roku a v souladu a tematickými plány jednotlivých předmětů. Jedná se především o exkurze, projektové dny, divadelní a filmová představení, přednášky, besedy, konference a jiné zajímavé aktivity,  o kterých lze získat podrobnější informace v níže uvedených článcích. 

Články rubriky

Exkurze na sádrovnu a ambulanci ošetření ran

  • 16. Květen 2017 - 13:56

V úterý 9.5.2017 žáci třídy 1.B v rámci výuky OPO opět navštívili Kroměřížskou nemocnici.

Exkurze 5. V na očním oddělení

  • 28. Duben 2017 - 15:20

Dne 10. 4. 2017 jsme se v rámci ÚP zúčastnili exkurze na očním oddělení  Kroměřížské nemocnice a.s. 

Canisterapie

  • 21. Duben 2017 - 11:02

V pátek do hodiny klinické propedeutiky třídy 3.Apřijel zpestřit výuku canisterapeutický tým – Emília Vránová a její dlouhosrstá kolie – Chyr. 

Cyklovýlet

  • 21. Duben 2017 - 9:52

V minulém týdnu třída 3. A podnikla cyklovýlet v rámci projektu UNESCO. 

Kariérové poradenství

  • 19. Duben 2017 - 7:30

V rámci kariérového poradenství proběhl cyklus přednášek pro čtvrté ročníky. 

Luhačovice

  • 18. Duben 2017 - 10:47

Léčba koupelemi, inhalacemi, minerální vodou či výplachy nosu, pastilkami, nosním sprayem. 

Pěšky Asií s Ladislavem Ziburou

  • 7. Duben 2017 - 13:20

Ve středu 5.4 se žáci naší školy v rámci projektu UNESCO zúčastnili přednášky mladého cestovatele Ladislava Zibury. 

Seznámení se s technikou, aneb výstava výrobků třídy 2. B

  • 6. Duben 2017 - 14:16

Obor sociální činnost nemá ve svém učebním plánu pouze teoretické předměty, ale také mnoho předmětů praktického rázu.

Alternativní výuka

  • 28. Březen 2017 - 14:22

O tom, že předmět klinická propedeutika není jen „suchá“ teorie, se minulý týden přesvědčili žáci třetího ročníku. 

Třída 1.B návštívila Centrální sterilizaci Kroměřížské nemocnice, a.s.

  • 15. Březen 2017 - 7:46

Třída 1.B návštívila Centrální sterilizaci Kroměřížské nemocnice, a.s.

Stránky