Akce doplňující výuku


Škola naplňuje cíle vzdělávání i prostřednictvím akcí, které doplňují výuku. Všechny akce jsou organizovány s ohledem na harmonogram školního roku a v souladu a tematickými plány jednotlivých předmětů. Jedná se především o exkurze, projektové dny, divadelní a filmová představení, přednášky, besedy, konference a jiné zajímavé aktivity,  o kterých lze získat podrobnější informace v níže uvedených článcích. 

Články rubriky

Týden zdraví

  • 13. Říjen 2017 - 9:21

V rámci akce „Týden zdraví v Kroměříži 2017“ pořádané městem Kroměříž probíhalo mnoho pohybových aktivit.

Kariérové poradenství – přednáška Sokrates

  • 9. Říjen 2017 - 10:58

V rámci kariérového poradenství se pro čtvrtý ročník uskutečnila přednáška institutu Sokrates, která byla zaměřena na přípravu žáků SŠ na VŚ.

Výživná hodina pečovatelství

  • 6. Říjen 2017 - 10:28

Hodiny pečovatelství jsou praktickým předmětem, který je vyučován u oboru Sociální činnost. 

Den jazyků

  • 3. Říjen 2017 - 9:38

V pátek 29. 9. 2017 proběhl na naší škole projekt ke Dni jazyků.

Exkurze 4. A do Prahy aneb „Jak prolítnout Prahu za tři dny“

  • 2. Říjen 2017 - 10:04

Na exkurzi do Prahy se rozjeli čtvrťáci na konci září společně se svou třídní učitelkou Mgr. Olgou Králíkovou, která exkurzi organizovala ve spolupráci s Ing. Ivanou Kračmerovou.

Den otevřených dveří v Nemocnici milosrdných sester

  • 27. Září 2017 - 12:03

Dne 26. 9. 2017 jsme se zúčastnili dne otevřených dveří v nemocnici Milosrdných sester v Kroměříži. 

Sedláčkův memoriál

  • 22. Září 2017 - 5:58

Letos se konal již 69. ročník Sedláčkova memoriálu, na kterém mohli změřit své výkony žáci kroměřížských a holešovských středních škol v atletických disciplínách (běh na 60m, 200m, 800m, vrhu koulí, skoku vysokém i dalekém). 

Mimovyučovací aktivity

  • 20. Září 2017 - 6:28

V tomto školní roce nabízíme žákům naší školy bohatou nabídku mimovyučovacích aktivit.

Adaptační kurz

  • 12. Září 2017 - 12:47

Adaptační kurz se stal na naší škole nedílnou součástí zahájení školního roku pro nové žáky prvních ročníků. Letos se konal na Rusavě – Jestřabí ve dnech 7. – 8. 9. 2017.

Třeťáci na praxi

  • 12. Září 2017 - 12:35

"Tak jsme se dočkali!“ Jsme ve 3. ročníku a hurá na tolik obávanou praxi do nemocnice naplno.

Stránky