Centrum zdraví


Centrum zdraví při Střední zdravotnické škole Kroměříž nabízí široké veřejnosti různorodé aktivity zaměřené na zdravý životní styl, prevenci civilizačních onemocnění a prevenci sociálně-patologických jevů.

Centrum zdraví bylo založeno v roce 2007 s cílem umožnit žákům školy realizovat nabyté vědomosti a dovednosti v praxi ve spolupráci s profesionálními zařízeními a institucemi.

Činnost Centra zdraví zajišťuje koordinátorka společně se svým týmem, který je tvořen zástupci jednotlivých tříd a učitelkami odborných předmětů.

 

Články rubriky

Běh naděje a Sokolení

  • 26. Září 2018 - 5:13

Dne 19. 9.2 018 se na Hanáckém náměstí v Kroměříži, v době od 13.00 do 15.00 hodin, uskutečnila akce „Běh naděje a Sokolení“.

Aktivity Centra zdraví pro základní školy

  • 8. Září 2018 - 11:31

Centrum zdraví při Střední zdravotnické škole nabízí ve školním roce 2018/2019 různé aktivity pro žáky 1. a 2. stupně základních škol.

Připravujeme přednášky pro seniory

  • 7. Září 2018 - 12:28

Místo konání jednotlivých přednášek: Centrum pro seniory Zachar v Kroměříži

Přednáška pro seniory

  • 8. Červen 2018 - 10:59

Dne 5. 6. 2018 se v Kulturním Klubu Hulín uskutečnila přednáška na téma „Úrazy u seniorů“.

XVII. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO DNE OŠETŘOVATELSTVÍ

  • 17. Květen 2018 - 13:02

Střední zdravotnická škola Kroměříž, pod záštitou místostarosty města Kroměříže PhDr. Pavla Motyčky,  Ph.D. a ve spolupráci se Zdravým městem Kroměříž, pořádala dne 10. května 2018 od 9.00 do 16.00 hodin v Domě kultury v Kroměříži akci zaměřenou na propagaci zdravého životního stylu a na prevenci civilizačních onemocnění.

Den pro zdraví v Holešově

  • 13. Duben 2018 - 13:04

V sobotu 7. dubna 2018, se přímo na Světový den zdraví, konal v Holešově na 3. základní škole již 11. ročník akce Den pro zdraví. 

Mezinárodní den ošetřovatelství

  • 22. Březen 2018 - 12:05

17. ročník MDO se uskuteční dne 10. 5. 2018 v době od 9.00 - 16.00 hodin v Domě kultury v Kroměříži.

Spolupráce s Centrem seniorů se daří

  • 8. Únor 2018 - 7:12

Centrum zdraví na SZŠ Kroměříž spolupracuje s Centrem pro seniory v Kroměříži. Centrum se zaměřuje na aktivní stáří a zdravý životní styl, organizuje různé vzdělávací aktivity seniorů. Jednou z těchto aktivit byla i velmi zajímavá přednáška žáků naší školy.

Lekce z intimity

  • 20. Prosinec 2017 - 9:58

Dvě prosincová dopoledne, 6. a 18.12.2017, navštívili naši školu žáci základních škol. 

Centrum zdraví

  • 19. Prosinec 2017 - 12:01

Centrum zdraví při Střední zdravotnické škole Kroměříž si ve školním roce 2017/2018 připravilo nejen různé aktivity (odborné přednášky, besedy, edukační programy, měření ukazatelů zdraví) ale také spolupracuje s externích subjekty, které se specializují na oblast zdraví.

Stránky