Centrum zdraví


Centrum zdraví při Střední zdravotnické škole Kroměříž nabízí široké veřejnosti různorodé aktivity zaměřené na zdravý životní styl, prevenci civilizačních onemocnění a prevenci sociálně-patologických jevů.

Centrum zdraví bylo založeno v roce 2007 s cílem umožnit žákům školy realizovat nabyté vědomosti a dovednosti v praxi ve spolupráci s profesionálními zařízeními a institucemi.

Činnost Centra zdraví zajišťuje koordinátorka společně se svým týmem, který je tvořen zástupci jednotlivých tříd a učitelkami odborných předmětů.

 

Články rubriky

Provoz mléčného automatu zahájen

  • 2. Březen 2011 - 23:00

Na základě dvouletého jednání Centra zdraví při Střední zdravotnické škole Kroměříž mohou její žáci od ledna tohoto roku využívat

Přednáška o osteoropóze MUDr. Páleníčka

  • 19. Leden 2011 - 23:00

Centrum zdraví při Střední zdravotnické škole Kroměříž Vás zve na setkání s MUDr. Miloslavem Páleníčkem interním specialistou na téma: osteoporóza.

Vánoční akademie 2010

  • 5. Leden 2011 - 23:00

Závěr roku 2010 proběhl tentokrát netradičně a nesl se v duchu návratu do dětství

Stránky