Centrum zdraví


Centrum zdraví při Střední zdravotnické škole Kroměříž nabízí široké veřejnosti různorodé aktivity zaměřené na zdravý životní styl, prevenci civilizačních onemocnění a prevenci sociálně-patologických jevů.

Centrum zdraví bylo založeno v roce 2007 s cílem umožnit žákům školy realizovat nabyté vědomosti a dovednosti v praxi ve spolupráci s profesionálními zařízeními a institucemi.

Činnost Centra zdraví zajišťuje koordinátorka společně se svým týmem, který je tvořen zástupci jednotlivých tříd a učitelkami odborných předmětů.

 

Články rubriky

Lekce z intimity

  • 4. Prosinec 2014 - 8:32

Centrum zdraví při Střední zdravotnické škole v Kroměříži

Stravovací návyky - anketa

  • 27. Listopad 2014 - 7:31

Dobrý den všem žákům a žákyním naší školy.

Pitný režim – prezentace pro 4. třídu základní školy

  • 14. Listopad 2014 - 15:02

Dvě říjnová dopoledne – 23.a 24.10. 2014 jsme ještě s dalšími spolužáky navštívili ZŠ Zachar.

Měření zdravotních ukazatelů

  • 18. Říjen 2014 - 5:47

18. 9. 2014 proběhlo ve spolupráci s Poštovní pojišťovnou na hlavní poště měření zdravotních ukazatelů, např. krevního tlaku, BMI, měření cholesterolu a glykémie, ale také orientační vyšetření krevních skupin

Senioři se loučili s létem

  • 29. Září 2014 - 9:58

Město Kroměříž připravilo pro starší obyvatele města celodenní program s názvem Senioři
se loučí s létem.

Hodnocení činnosti Centra zdraví

  • 22. Květen 2014 - 14:55

V letošním školním roce žáci 2.- 4. ročníku pod vedením učitelek odborných předmětů opět připravili a realizovali řadu zajímavých aktivit.

 

Jaký byl XIII. Mezinárodní Den ošetřovatelství?

  • 21. Květen 2014 - 8:49

Poprvé se přemístil z tradiční lokality na Velkém náměstí do Domu kultury v Kroměříži.

Jak správně pečovat o zrak

  • 10. Duben 2014 - 9:56

Dne 10.4.2014 proběhla ve spolupráci s oční klinikou Gemini ve Zlíně přednáška na téma „Jak správně pečovat o zrak ".

Mezinárodní den ošetřovatelství

  • 30. Březen 2014 - 9:00

se uskuteční dne 20. 5. 2014 v době od 9,30 - 15,30 hodin v Domě kultury v Kroměříži.

Den pro zdraví v Holešově

  • 30. Březen 2014 - 9:00

V sobotu 29. března 2014 se konal  v prostorách 3. Základní školy Holešov tradiční Den pro zdraví, kterého se s velkým úspěchem zúčastnili žáci naší školy.

Stránky