Centrum zdraví


Centrum zdraví při Střední zdravotnické škole Kroměříž nabízí široké veřejnosti různorodé aktivity zaměřené na zdravý životní styl, prevenci civilizačních onemocnění a prevenci sociálně-patologických jevů.

Centrum zdraví bylo založeno v roce 2007 s cílem umožnit žákům školy realizovat nabyté vědomosti a dovednosti v praxi ve spolupráci s profesionálními zařízeními a institucemi.

Činnost Centra zdraví zajišťuje koordinátorka společně se svým týmem, který je tvořen zástupci jednotlivých tříd a učitelkami odborných předmětů.

 

Články rubriky

ANKETA – Stravovací návyky

  • 26. Leden 2015 - 6:44

V závěru loňského roku připravilo centrum zdraví anketu zaměřenou na stravovací návyky žáků naší školy.

Očkování v dospělém věku

  • 13. Leden 2015 - 12:02

Centrum zdraví při SZŠ Kroměříž  pořádá přednášku na téma:

In = nekouřit

  • 10. Prosinec 2014 - 12:39

V rámci prevence sociálně patologických jevů žáci třídy 2.A připravili pro 5. ročníky ZŠ Zachar preventivní program, zaměřený na podporu nekouření, s názvem Vanessa na zlověstném ostrově.

Lekce z intimity

  • 4. Prosinec 2014 - 8:32

Centrum zdraví při Střední zdravotnické škole v Kroměříži

Stravovací návyky - anketa

  • 27. Listopad 2014 - 7:31

Dobrý den všem žákům a žákyním naší školy.

Pitný režim – prezentace pro 4. třídu základní školy

  • 14. Listopad 2014 - 15:02

Dvě říjnová dopoledne – 23.a 24.10. 2014 jsme ještě s dalšími spolužáky navštívili ZŠ Zachar.

Měření zdravotních ukazatelů

  • 18. Říjen 2014 - 5:47

18. 9. 2014 proběhlo ve spolupráci s Poštovní pojišťovnou na hlavní poště měření zdravotních ukazatelů, např. krevního tlaku, BMI, měření cholesterolu a glykémie, ale také orientační vyšetření krevních skupin

Senioři se loučili s létem

  • 29. Září 2014 - 9:58

Město Kroměříž připravilo pro starší obyvatele města celodenní program s názvem Senioři
se loučí s létem.

Hodnocení činnosti Centra zdraví

  • 22. Květen 2014 - 14:55

V letošním školním roce žáci 2.- 4. ročníku pod vedením učitelek odborných předmětů opět připravili a realizovali řadu zajímavých aktivit.

 

Jaký byl XIII. Mezinárodní Den ošetřovatelství?

  • 21. Květen 2014 - 8:49

Poprvé se přemístil z tradiční lokality na Velkém náměstí do Domu kultury v Kroměříži.

Stránky