Centrum zdraví


Centrum zdraví při Střední zdravotnické škole Kroměříž nabízí široké veřejnosti různorodé aktivity zaměřené na zdravý životní styl, prevenci civilizačních onemocnění a prevenci sociálně-patologických jevů.

Centrum zdraví bylo založeno v roce 2007 s cílem umožnit žákům školy realizovat nabyté vědomosti a dovednosti v praxi ve spolupráci s profesionálními zařízeními a institucemi.

Činnost Centra zdraví zajišťuje koordinátorka společně se svým týmem, který je tvořen zástupci jednotlivých tříd a učitelkami odborných předmětů.

 

Články rubriky

Centrum zdraví při střední zdravotnické škole připravuje další přednášku pro veřejnost

  • 31. Leden 2014 - 12:20

Ve středu 19. února 2014 nabízíme program na téma „Rakovina tlustého střeva a konečníku je léčitelná.

Centrum zdraví připravilo první ze série přednášek (nejen) pro seniory

  • 31. Leden 2014 - 12:20

Ve středu 22. ledna 2014 navázalo Centrum zdraví na úspěšnou spolupráci s Centrem pro seniory Zachar.

Je možné předejít rakovině prsu?

  • 31. Leden 2014 - 9:36

Centrum zdraví při SZŠ Kroměříž pořádá přednášku na téma: Je možné předejít rakovině prsu?

Sex, láska a vztahy

  • 18. Prosinec 2013 - 8:44

V prosinci si celosvětově připomínáme existenci zákeřné a doposud nevyléčitelné choroby – AIDS.

Lekce z dospívání

  • 18. Prosinec 2013 - 8:37

I v tomto školním roce jsme připravili pro žáky 9. tříd základních škol edukační program z oblasti sexuální výchovy: LEKCE Z DOSPÍVÁNÍ.

Středoškolákům připomínáme Den boje proti AIDS

  • 3. Prosinec 2013 - 9:46

Centrum zdraví při SZŠ Kroměříž pořádá pro žáky kroměřížských středních škol vzdělávací program

Připravujeme pro základní školy

  • 3. Prosinec 2013 - 9:28

Centrum zdraví při SZŠ Kroměříž pořádá vzdělávací program pro žáky 9. tříd ZŠ

Problematika nikotinismu

  • 2. Prosinec 2013 - 13:21

V listopadu tohoto roku se žáci naší školy účastnili anonymní ankety k problematice nikotinismu.

Centrum zdraví - prevence karcinomu prsu

  • 19. Listopad 2013 - 10:46

Dne 13. 11. 2013 se studentky 4. ročníku zúčastnily preventivní akce karcinomu prsu, která se konala v Hulíně pod záštitou společnosti Avon.

Edukace o pitném režimu u žáků 4. tříd základní školy

  • 23. Říjen 2013 - 9:29

Dne 18. října 2013 jsem se společně s mými spolužáky Janou Škrobovou a Viktorem Ševčíkem vydala do ZŠ Zachar v Kroměříži.

Stránky