Dobrovolnictví


„Všude tam, kde je člověk, je místo pro dobrý čin.“ Seneca

V září 2011 byl na Střední zdravotnické škole Kroměříž po kratší pauze opět zahájen dobrovolnický program. Dobrovolnické aktivity jsou realizovány ve  spolupráci s dobrovolnickým centrem Spektrum o.s. Cílem našeho snažení je především přispět ke zlepšení psychosociálních podmínek klientů v nemocnicích nebo zařízeních sociálních služeb. Dobrovolnictví ovlivňuje životní hodnoty žáků a posiluje orientaci k podpoře, péči a k přátelství .

Co vlastně znamená slovo „dobrovolník“?
Dobrovolníci jsou obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci! Dobrovolník je člověk, který se chová prosociálně, věnuje několik hodin svého volného času nemocným, klientům a dětem bez nároku na odměnu. Dobrovolnictví je „světlo“, které vnesou dobrovolníci do života klientů a dětí. 

Dobrovolnický program naši žáci realizují

 • v Nemocnici Milosrdných sester sv, Vincence de Paul 
 • v Kroměřížské nemocnice
 • v Klokánku /Fond ohrožených dětí/.

Další dobrovolníci pracují v programu Pět P, kde pomáhají potřebným prostřednictvím

 • Prevence
 • Podpory
 • Péče
 • Pomoci
 • Přátelství.

Koordinátor dobrovolnictví: Mgr. Věra Koščová

 

Spot o dobrovolnictví  

 

Znělka dobrovolnictví

 

Znělka 1  

Znělka 2  

 

Články rubriky

Vánoční odpoledne pro děti z dětského domova

 • 11. Prosinec 2015 - 12:46

Zveme vás na tradiční vánoční odpoledne s dětmi z dětského domova v Kroměříži.

Dobrovolníci na SZŠ Kroměříž ve školním roce 2014/2015

 • 19. Únor 2015 - 9:17

Smyslem práce dobrovolníků není nahradit zaměstnance zařízení, kterého dobrovolníci docházejí, ale přinést dětem něco navíc.   

Dobrovolnictví

 • 22. Červen 2014 - 8:10

Dobrovolníci pomáhají měnit svět.

Na SZŠ Kroměříž ve školním roce 2013/2014 naši dobrovolníci odpracovali celkem 396 hodin.

Dobrovolníci na SZŠ Kroměříž ve školním roce 2013/2014

 • 28. Únor 2014 - 9:37

Dobrovolníci pomáhají měnit svět ...

Dobrovolníci na SZŠ Kroměříž ve školním roce 2012/2013

 • 8. Prosinec 2012 - 15:53

Dobrovolníci nejsou placeni – ne proto, že jsou bezcenní, ale proto, že jsou k nezaplacení…

Kodex dobrovolníka

 • 18. Listopad 2012 - 9:52

Motto:
           „Dobrota se vrací za vrata dobrých“ (Perské přísloví).

Dobrovolnictví ve školním roce 2011/2012

 • 12. Červen 2012 - 12:16

Dobrovolnictví - je jedním z nejkrásnějších zadostiučinění tohoto
života, že žádný člověk nemůže upřímně pomoci
druhému, aniž by nepomohl i sám sobě.

Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji

 • 29. Listopad 2011 - 23:00

Dne pro dobrovolníky ve Zlínském kraji jako pracovního setkání se zúčastnili žáci naší školy, kteří pracují jako dobrovolníci.

Stránky