Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatelů


Cílem aktivity je prostřednictvím koordinátora podpořit rozvoj spolupráce mezi školou a zaměstnavateli. V rámci aktivity jsou realizovány pravidelné akce pro pedagogy školy a zástupce zaměstnavatelů za účelem podpoření různých forem spolupráce. Koordinátor spolupráce organizuje např. kulaté stoly pedagogů a zaměstnavatelů, workshopy o možnostech stáží pedagogických pracovníků, workshopy k zapojení odborníků z praxe do výuky, příklady dobré praxe a zpětné vazby žáků z absolvovaného praktického vyučování, workshop za účelem získání podnětů pro úpravu ŠVP aj.

Články rubriky

Workshopy leden

  • 3. Únor 2018 - 11:06

V lednu jsme v rámci projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž realizovali celkem 2 workshopy:

 

Stránky