Maturitní zkouška


Studium na střední škole je ukončováno maturitní zkouškou dle Vyhlášky č. 177/2009 Sb.  v platném  znění. Maturitní zkoušky se konají  v jarním zkušebním období a v podzimním zkušebním období. Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí - společné (státní) a profilové (školní).

 Zde najdete vše důležité:

Aktuální informace pro školní rok 2018-2019

Obecné informace

 

 

Společnou část maturitní zkoušky tvoří povinné zkoušky:

 1. Český jazyk a literatura
 2. Cizí jazyk nebo matematika
 • Nepovinné zkoušky si může (ale nemusí) žák zvolit z nabídky dané školou, a to maximálně 3.

Profilová část maturitní zkoušky je plně v kompetenci ředitele školy.

Skládá se ze dvou nebo tří povinných zkoušek. Profilové zkoušky  mohou mít formu písemné zkoušky, praktické zkoušky nebo ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí nebo formu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí. Žák má možnost konat i v profilové části až 2 nepovinné zkoušky. Nabídku zkoušek stanoví pro příslušný školní rok ředitel školy.

Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, pokud uspěje u všech povinných zkoušek. V případě neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z každého předmětu, z něhož neuspěl.

Více informací na novamaturita.cz.

Články rubriky

Maturita 2019

 • 21. Září 2018 - 8:26

Na tomto místě nabízíme ucelený soubor informací pro maturanty. Rádi veškeré údaje blíže vysvětlíme a upřesníme. Informace budeme průběžně dle potřeby aktualizovat.

Slavnostní vyřazení maturantů

 • 12. Červen 2018 - 11:37

Velkou společenskou událostí 4. ročníku je předávání maturitních vysvědčení. 

Tak už jsme začali!

 • 16. Květen 2018 - 10:09

V pondělí 14. 5. 2018 jsme zahájili praktickou maturitní zkoušku. 

Zpátky do minulosti

 • 28. Duben 2018 - 7:16

Dnes je poslední den, kdy žáci čtvrtého ročníku usedají do lavic, převezmou vysvědčení a naposled se rozhlédnou ve své třídě po všech spolužácích. 

Poslední zvonění

 • 28. Duben 2018 - 6:45

Poslední zvonění otřásá naší školou – pískání, křik, smích, masky a kostýmy jsou znamením toho, že maturita je již za dveřmi. 

Předmaturitní praxe

 • 27. Duben 2018 - 14:08

Ani jsme se nenadáli a je před námi poslední týden učební praxe na interním a chirurgickém oddělení Kroměřížské nemocnice, a.s.

Losování maturitních pracovišť

 • 3. Duben 2018 - 14:16

Pro žáky čtvrtého ročníku nastala dlouho očekávaná chvíle – losování maturitních pracovišť.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

 • 11. Červen 2017 - 6:35

V pátek 9. června 2017 jsme ve sněmovním sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži prožívali spolu s letošními maturanty – již úspěšnými absolventy školy, s jejich rodiči a přáteli, radost z dosažených úspěchů.

Jak jsme maturovali

 • 4. Květen 2017 - 13:07

24. 4. 2017 jsme slavnostně nastoupili s žáky 4. A v hale SZŠ, kde jsme zahájili praktické maturitní zkoušky s přáním úspěchů od vedení školy i vedení nemocnice. 

Podzimní termíny maturitní zkoušky - 2016

 • 7. Červenec 2016 - 14:02

 

Maturitní zkoušky 2016 – podzimní zkušební období

Stránky