Maturitní zkouška


Studium na střední škole je ukončováno maturitní zkouškou dle Vyhlášky č. 177/2009 Sb.  v platném  znění. Maturitní zkoušky se konají  v jarním zkušebním období a v podzimním zkušebním období. Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí - společné (státní) a profilové (školní).

 Zde najdete vše důležité:

Aktuální informace pro školní rok 2019-2020

Obecné informace

 

 

Společnou část maturitní zkoušky tvoří povinné zkoušky:

 1. Český jazyk a literatura
 2. Cizí jazyk nebo matematika
 • Nepovinné zkoušky si může (ale nemusí) žák zvolit z nabídky dané školou, a to maximálně 3.

Profilová část maturitní zkoušky je plně v kompetenci ředitele školy.

Skládá se ze dvou nebo tří povinných zkoušek. Profilové zkoušky  mohou mít formu písemné zkoušky, praktické zkoušky nebo ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí nebo formu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí. Žák má možnost konat i v profilové části až 2 nepovinné zkoušky. Nabídku zkoušek stanoví pro příslušný školní rok ředitel školy.

Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, pokud uspěje u všech povinných zkoušek. V případě neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z každého předmětu, z něhož neuspěl.

Více informací na novamaturita.cz.

Články rubriky

Poslední zvonění

 • 28. Duben 2018 - 6:45

Poslední zvonění otřásá naší školou – pískání, křik, smích, masky a kostýmy jsou znamením toho, že maturita je již za dveřmi. 

Předmaturitní praxe

 • 27. Duben 2018 - 14:08

Ani jsme se nenadáli a je před námi poslední týden učební praxe na interním a chirurgickém oddělení Kroměřížské nemocnice, a.s.

Losování maturitních pracovišť

 • 3. Duben 2018 - 14:16

Pro žáky čtvrtého ročníku nastala dlouho očekávaná chvíle – losování maturitních pracovišť.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

 • 11. Červen 2017 - 6:35

V pátek 9. června 2017 jsme ve sněmovním sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži prožívali spolu s letošními maturanty – již úspěšnými absolventy školy, s jejich rodiči a přáteli, radost z dosažených úspěchů.

Jak jsme maturovali

 • 4. Květen 2017 - 13:07

24. 4. 2017 jsme slavnostně nastoupili s žáky 4. A v hale SZŠ, kde jsme zahájili praktické maturitní zkoušky s přáním úspěchů od vedení školy i vedení nemocnice. 

Podzimní termíny maturitní zkoušky - 2016

 • 7. Červenec 2016 - 14:02

 

Maturitní zkoušky 2016 – podzimní zkušební období

Rozloučení s novými absolventy SZŠ Kroměříž

 • 16. Červen 2016 - 6:16

Moderní sál kina Nadsklepí v Kroměříži se stal dne 10. 6. 2016 místem slavnostního vyřazení letošních absolventů školy.

Slavnostní vyřazení absolventů

 • 2. Červen 2016 - 11:06

Slavnostní vyřazení absolventů oboru Zdravotnický asistent

XII. maturitní ples

 • 8. Prosinec 2015 - 10:18

Střední zdravotnická škola Kroměříž vás srdečně zve na XII. maturitní ples

Kam po maturitě?

 • 9. Listopad 2015 - 6:58

Cyklus seminářů pro žáky 4. ročníku zahájen!

Stránky