Maturitní zkouška


Studium na střední škole je ukončováno maturitní zkouškou dle Vyhlášky č. 177/2009 Sb.  v platném  znění. Maturitní zkoušky se konají  v jarním zkušebním období a v podzimním zkušebním období. Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí - společné (státní) a profilové (školní).

 Zde najdete vše důležité:

Aktuální informace pro školní rok 2019-2020

Obecné informace

 

 

Společnou část maturitní zkoušky tvoří povinné zkoušky:

 1. Český jazyk a literatura
 2. Cizí jazyk nebo matematika
 • Nepovinné zkoušky si může (ale nemusí) žák zvolit z nabídky dané školou, a to maximálně 3.

Profilová část maturitní zkoušky je plně v kompetenci ředitele školy.

Skládá se ze dvou nebo tří povinných zkoušek. Profilové zkoušky  mohou mít formu písemné zkoušky, praktické zkoušky nebo ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí nebo formu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí. Žák má možnost konat i v profilové části až 2 nepovinné zkoušky. Nabídku zkoušek stanoví pro příslušný školní rok ředitel školy.

Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, pokud uspěje u všech povinných zkoušek. V případě neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z každého předmětu, z něhož neuspěl.

Více informací na novamaturita.cz.

Články rubriky

Maturita 2015, složení zkoušek

 • 20. Září 2014 - 12:16

Nabídka povinných i nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Podzimní období maturitní zkoušky 2014

 • 26. Červen 2014 - 9:38

Podzimní období maturitní zkoušky 2014 - stanovené termíny pro jednotlivé zkoušky

Slavnostní vyřazení absolventů

 • 11. Červen 2014 - 9:22

Pondělí 9. 6. 2014 se stalo nezapomenutelným dnem pro letošní absolventy Střední zdravotnické školy v Kroměříži.

Pozvánka na slavnostní vyřazení absolventů

 • 23. Květen 2014 - 10:00

Slavnostní vyřazení absolventů

Maturanti, pozor !

 • 27. Březen 2014 - 10:08

Ve čtvrtek 10. dubna 2014 proběhne losování maturitních pracovišť třídy 4. A a 4. B

Přihlášky na vysoké školy

 • 31. Leden 2014 - 9:09

Přihlášky na VŠ se podávají do pátku 28. 2. 2014

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014

 • 11. Říjen 2013 - 10:38

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 v přehledných seznamech v PDF.

Maturanti, pozor !

 • 8. Říjen 2013 - 11:37

Upozorňujeme, že termín podání přihlášky k maturitní zkoušce 2014  je stanoven do pondělí 2. 12. 2013.

Další informace pro maturanty

 • 22. Září 2013 - 10:54

Nabídka povinných i nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014

Stránky