Maturitní zkouška


Studium na střední škole je ukončováno maturitní zkouškou dle Vyhlášky č. 177/2009 Sb.  v platném  znění. Maturitní zkoušky se konají  v jarním zkušebním období a v podzimním zkušebním období. Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí - společné (státní) a profilové (školní).

 Zde najdete vše důležité:

Aktuální informace pro školní rok 2019-2020

Obecné informace

 

 

Společnou část maturitní zkoušky tvoří povinné zkoušky:

 1. Český jazyk a literatura
 2. Cizí jazyk nebo matematika
 • Nepovinné zkoušky si může (ale nemusí) žák zvolit z nabídky dané školou, a to maximálně 3.

Profilová část maturitní zkoušky je plně v kompetenci ředitele školy.

Skládá se ze dvou nebo tří povinných zkoušek. Profilové zkoušky  mohou mít formu písemné zkoušky, praktické zkoušky nebo ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí nebo formu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí. Žák má možnost konat i v profilové části až 2 nepovinné zkoušky. Nabídku zkoušek stanoví pro příslušný školní rok ředitel školy.

Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, pokud uspěje u všech povinných zkoušek. V případě neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z každého předmětu, z něhož neuspěl.

Více informací na novamaturita.cz.

Články rubriky

Školní seznam literárních děl - školní rok 2013/2014

 • 9. Září 2013 - 9:39

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2013/2014 je zde.

Máme vylosováno!

 • 5. Květen 2013 - 6:19

Žáci 4. ročníků mají od pátku 26. dubna 2013 jasno v tom, na jakém pracovišti absolvují praktickou maturitní zkoušku.

Časový harmonogram MZ ve školním roce 2012/2013

 • 9. Leden 2013 - 13:38

Jarní zkušební období

Pomaturitní uplatnění

 • 2. Prosinec 2012 - 10:55

Po maturitě si absolventi školy budují profesní kariéru dle osobních potřeb a ambicí. Obvykle volí jednu ze dvou možností: pokračují ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole, anebo nastupují do zaměstnání.

Důležité informace pro maturanty!

 • 20. Listopad 2012 - 12:34

Od jarního zkušebního období 2013 dochází ke změnám v obsahu a organizaci maturitní zkoušky

Maturitní témata pro školní rok 2012/2013

 • 7. Říjen 2012 - 18:29

Maturitní témata pro školní rok 2012/2013 v přehledných seznamech v PDF.

Školní seznam literárních děl - školní rok 2012/2013

 • 1. Říjen 2012 - 12:33

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2012/2013 je zde.

Maturitní zkouška ve školním roce 2011/2012 - termíny pro konání opravné zkoušky a náhradní termíny

 • 12. Červen 2012 - 13:55

Maturitní zkouška ve školním roce 2011/2012 - termíny pro konání opravné zkoušky a náhradní termíny

Stránky