Přidružená škola UNESCO


Roku 2005 vstoupila Střední zdravotnická škola Kroměříž do programu přidružených škol UNESCO ASPnet (UNESCO Associated Schools Project network). Program přidružených škol vznikl v roce 1935, přičemž české školy jsou členem sítě od roku 1966. Členem sítě se může stát jakákoliv mateřská, základní či střední škola, která splňuje zadané podmínky. V současné době sítˇ tvoří asi 50 škol. Školy svým členstvím propagují ideály a principy UNESCA tak, aby přispěly ke zkvalitnění výchovy a vzdělání.

Mezi klíčové aspekty, které UNESCO podporuje, patří:

 • globální problémy a role OSN při jejich odstraňování (hlad, nemoci, nezaměstnanost aj.)
 • lidská práva a demokracie
 • kulturní dědictví a multikulturalismus
 • životní prostředí a ekologie

Česká sítˇ přidružených škol UNESCO spustila nové webové stránky. Více informací o podmínkách přijetí do sítě a o činnostech škol naleznete na:  http://www.skoly-unesco.cz

Články rubriky

UNESCO cestování

 • 11. Prosinec 2016 - 13:46

Rok 2017 byl vyhlášen rokem udržitelného turismu pro rozvoj

Setkání škol proběhne v měsíci září 2017 v Kroměříži. Zdánlivě nesouvise

Setkání škol ASPnet

 • 7. Říjen 2016 - 6:02

Ve dnech 26.–27. září 2016 proběhlo v Chebu XXII. setkání škol ASPnet.

Setkání škol přidružených UNESCO

 • 15. Září 2016 - 9:39

Ve dnech 26. – 27. září 2016 proběhne v Chebu XXII. setkání škol přidružených UNESCO.

70. výročí UNESCO

 • 22. Duben 2016 - 12:46

Druhý projektový den se uskutečnil ve čtvrtek 21.4.2016. Žáci 1. až 3.

XXII. výroční setkání

 • 25. Březen 2016 - 11:38

Další, XXII. výroční setkání se plánuje na září 2017 a pořádající školou bude Gymnázium Cheb.

XXI. Výroční setkání

 • 25. Říjen 2015 - 10:54

XXI. výroční setkání ASPnet se konalo 21.-22.9. 2015 v Ostravě. Setkání organizovalo a hostilo Gymnázium Olgy Havlové.

Projektový den

 • 18. Září 2014 - 11:40

Mezi nejvýznamnější aktivity české sítě škol UNESCO patří každoroční Týden škol UNESCO,

Stránky