Přijímací řízení


 

Na tomto místě nabízíme ucelený soubor informací pro uchazeče a jejich rodiče. Rádi veškeré údaje blíže vysvětlíme a upřesníme.

Články rubriky

Přijímačky nanečisto

  • 30. Listopad 2016 - 13:25

SZŠ Kroměříž pořádá pro zájemce o denní formy studia oboru Zdravotnický asistent a Sociální činnost příjímací zkoušky „nanečisto“. 
Jedná se o písemné didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Přípravný kurz

  • 30. Listopad 2016 - 7:51

SZŠ Kroměříž pořádá pro zájemce o  studium oboru zdravotnický asistent přípravný kurz na přijímací zkoušku. Obsahem přijímací zkoušky budou celostátně zadávané didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Přijímací zkouška

  • 14. Září 2016 - 11:24

V rámci přijímacího řízení do 1. ročníku oboru 53-41-M/03 Praktická sestra konají uchazeči jednotnou přijímací zkoušku absolvováním 2 didaktických testů: testu z českého jazyka a literatury a testu z matematiky .

Pozvánka na první třídní schůzky

  • 1. Červen 2016 - 10:15

Blíží se první třídních schůzky pro budoucí žáky 1. ročníku oboru Zdravotnický asistent.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

  • 24. Květen 2016 - 7:00

Výsledky 2. kola přijímacího řízení naleznetev přiloženém souboru.

Informace

  • 2. Květen 2016 - 14:36

V předstihu sdělujeme, že máme v plánu vyhlásit 2. kolo příjímacího řízení. Doporučujeme sledovat webové stránky.

Sdělení k přijímacím zkouškám 2016

  • 5. Duben 2016 - 12:27

Vážení uchazeči, vážení rodiče,

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

  • 29. Únor 2016 - 14:04

Ředitelka Střední zdravotnické školy Kroměříž vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do oboru Zdravotnický asistent. Jednotná kritéria přijímacího řízení platí pro všechny uchazeče přijímané v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 do oboru Zdravotnický asistent denní forma.

PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

  • 22. Leden 2016 - 12:29

Vážení uchazeči o studium oboru zdravotnický asistent, nabízíme vám možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky „nanečisto“.

Stránky