Seminář PP


TEN, KDO ZACHRÁNÍ JEDEN ŽIVOT, ZACHRÁNÍ SVĚT.
Talmud

První pomoc je nedílnou a mnohdy nezbytnou součástí léčby různých poranění a náhlých onemocnění. Správně poskytnutá první pomoc již zachránila mnoho životů a přispěla k rychlejšímu a plnému uzdravení postižených.

K historii naší školy proto neodmyslitelně patří kroužek versus seminář první pomoci, který pracuje několik desetiletí. Žáci se učí poskytovat neodkladnou první pomoc člověku v nouzi na místě, kde postižení vzniklo. Poradit si v takové situaci by měl umět každý člověk a zvláště pak budoucí zdravotník.

Ošetřujeme úrazy vzniklé v domácnosti, terénu a ve zdravotnickém zařízení. Mezi nejčastější poranění patří zlomeniny, krvácení, bezvědomí, popáleniny, poleptání, poranění páteře, zástava dechu a oběhu.

K nácviku praktických dovedností využíváme odbornou učebnu první pomoci, vybavenou potřebnými odbornými pomůckami, ale i terén. Nejoblíbenější zásah je KPR (kardiopulmonální resuscitace, tj. oživování zraněného). Máme k dispozici i resuscitační model, kde jsou úkony vyhodnocovány elektronicky přes PC a tak každý ,,zácharanář“ okamžitě po zásahu obdrží informace o úspěšnosti své práce. Dále používáme např. vakuové dlahy, krční límce, dětské resuscitační modely, scoop rám, defibrilátor, kardiopumpu. Při společném nácviku se také učíme využívat prostředky improvizované a věci běžné domácnosti. Žáci se taktéž učí od svých starších spolužáků, kteří jsou již zkušenější o absolvované soutěže a akce první pomoci. Jako doplňující metodou je i práce s mládeží jiných škol či DVD ukázky nejrůznějších technik. Každoročně na naší škole probíhá školní kolo soutěže v poskytování první pomoci.

Pro ověření znalostí a dovedností našich žáků zajímajících se o oblast poskytování první pomoci se zúčastňujeme celostátních soutěžních zápolení s mezinárodní účastí v poskytování první pomoci ve Lhotce u Mělníka, v Brně a v Mladých Bříštích, kde bojujeme o co nejlepší umístění s družstvy jiných SZŠ. Někdy zabrousíme i do krajů našeho sousedního Slovenska a porovnáme metody poskytování PP se SZŠ Slovenska, Maďarska a jiných okolních zemí. Naše družstva nikdy nezklamou, mnohdy již zvítězili a obsadili přední místa a těší se na další měření svých sil s ostatními soutěžícími.

Nacvičit většinu základních postupů vyžaduje značnou osobní iniciativu. Jsme přesvědčeni, že si ji první pomoc zaslouží. Umět účinně pomoci je nejen přirozenou lidskou povinností, ale přináší člověku také jedno z největších uspokojení.

Abychom si práci zpestřili, využíváme naše žáky ke spolupráci s ČČK, Klubem seniorů, Městem Kroměříž, ZŠ při aktivitách souvisejících s poskytováním první pomoci. Naše další aktivity prezentující poskytování první pomoci veřejnosti patří Den ošetřovatelství, Dny otevřených dveří, akce v rámci Centra zdraví apod.

Mgr. Hana Kovářová, Mgr. Petra Strnadelová

Vedoucí semináře první pomoci

Články rubriky

My na Celostátní soutěži první pomoci v Brně

  • 15. Červen 2018 - 7:23

11. – 12. 6. 2018  jsme se zúčastnili XXIII. ročníku Celostátní soutěže první pomoci v Brně. Tuto soutěž pořádala Střední zdravotní škola Brno, Jaselská.

PŘEDÁVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ TERCIÁNŮM Z GYMNÁZIA V HOLEŠOVĚ

  • 24. Květen 2018 - 6:04

Již třetím rokem k nám v květnových dnech zavítali v rámci týdne bezpečí terciáni z Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově. 

Aktivní spolupráce s ČČK Kroměříž - naši studenti opět v akci

  • 16. Květen 2018 - 11:58

Dne 11. 5. 2018 ČČK na Dětském dopravním hřišti v Kroměříži pořádal akci SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ V PRVNÍ POMOCI“. Soutěže se zúčastnili žáci 1. a 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií. 

Spolupráce SZŠ Kroměříž a ZŠ Slovan na poli první pomoci

  • 20. Duben 2018 - 13:25

Dne 19. 4. 2018, jsme měly možnost jako studentky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci pedagogické praxe na Střední zdravotnické škole v Kroměříži se zúčastnit dne první pomoci pořádaného pod záštitou Střední zdravotnické školy a Základní školy Slovan.

Trénujeme, ať ukážeme, že na to máme

  • 18. Prosinec 2017 - 8:56

Čtvrtletí se blíží a ani my v kroužku první pomoci nezahálíme. 

Den bez aut

  • 22. Září 2017 - 10:51

Dne 20. 9. se šest žáků z druhého ročníku Střední zdravotnické školy Kroměříž zúčastnilo Dne bez aut.

Prázdninová návštěva na SZŠ a první pomoc raněným

  • 14. Srpen 2017 - 11:04

Tak takhle na naší SZŠ prožilo dne 10. 8. 2017 dopoledne 20 dětí ve věku 6 – 14 let v rámci tábora se sestrou Damiánou a ostatními vedoucími.

Celostátní soutěž v poskytování první pomoci

  • 27. Červen 2017 - 7:39

Celostátní soutěž v poskytování první pomoci

12.ročník celoštátnej súťaže v prvej pomoci

  • 19. Červen 2017 - 7:12

Na základě výhry v loňském celostátním kole soutěže v první pomoci na Slovensku letošní soutěž organizovala Střední zdravotnická škola v Žilině 13. – 14. 6. 2017. 

Aktivní spolupráce s ČČK Kroměříž - naši studenti opět v akci

  • 6. Červen 2017 - 13:02

Dne 9. 5. 2017 ČČK na dětském dopravním hřišti v Kroměříži pořádal akci SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ“ v rámci nácviku první pomoci pro žáky 1 a 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií. 

Stránky