Seminář PP


TEN, KDO ZACHRÁNÍ JEDEN ŽIVOT, ZACHRÁNÍ SVĚT.
Talmud

První pomoc je nedílnou a mnohdy nezbytnou součástí léčby různých poranění a náhlých onemocnění. Správně poskytnutá první pomoc již zachránila mnoho životů a přispěla k rychlejšímu a plnému uzdravení postižených.

K historii naší školy proto neodmyslitelně patří kroužek versus seminář první pomoci, který pracuje několik desetiletí. Žáci se učí poskytovat neodkladnou první pomoc člověku v nouzi na místě, kde postižení vzniklo. Poradit si v takové situaci by měl umět každý člověk a zvláště pak budoucí zdravotník.

Ošetřujeme úrazy vzniklé v domácnosti, terénu a ve zdravotnickém zařízení. Mezi nejčastější poranění patří zlomeniny, krvácení, bezvědomí, popáleniny, poleptání, poranění páteře, zástava dechu a oběhu.

K nácviku praktických dovedností využíváme odbornou učebnu první pomoci, vybavenou potřebnými odbornými pomůckami, ale i terén. Nejoblíbenější zásah je KPR (kardiopulmonální resuscitace, tj. oživování zraněného). Máme k dispozici i resuscitační model, kde jsou úkony vyhodnocovány elektronicky přes PC a tak každý ,,zácharanář“ okamžitě po zásahu obdrží informace o úspěšnosti své práce. Dále používáme např. vakuové dlahy, krční límce, dětské resuscitační modely, scoop rám, defibrilátor, kardiopumpu. Při společném nácviku se také učíme využívat prostředky improvizované a věci běžné domácnosti. Žáci se taktéž učí od svých starších spolužáků, kteří jsou již zkušenější o absolvované soutěže a akce první pomoci. Jako doplňující metodou je i práce s mládeží jiných škol či DVD ukázky nejrůznějších technik. Každoročně na naší škole probíhá školní kolo soutěže v poskytování první pomoci.

Pro ověření znalostí a dovedností našich žáků zajímajících se o oblast poskytování první pomoci se zúčastňujeme celostátních soutěžních zápolení s mezinárodní účastí v poskytování první pomoci ve Lhotce u Mělníka, v Brně a v Mladých Bříštích, kde bojujeme o co nejlepší umístění s družstvy jiných SZŠ. Někdy zabrousíme i do krajů našeho sousedního Slovenska a porovnáme metody poskytování PP se SZŠ Slovenska, Maďarska a jiných okolních zemí. Naše družstva nikdy nezklamou, mnohdy již zvítězili a obsadili přední místa a těší se na další měření svých sil s ostatními soutěžícími.

Nacvičit většinu základních postupů vyžaduje značnou osobní iniciativu. Jsme přesvědčeni, že si ji první pomoc zaslouží. Umět účinně pomoci je nejen přirozenou lidskou povinností, ale přináší člověku také jedno z největších uspokojení.

Abychom si práci zpestřili, využíváme naše žáky ke spolupráci s ČČK, Klubem seniorů, Městem Kroměříž, ZŠ při aktivitách souvisejících s poskytováním první pomoci. Naše další aktivity prezentující poskytování první pomoci veřejnosti patří Den ošetřovatelství, Dny otevřených dveří, akce v rámci Centra zdraví apod.

Mgr. Hana Kovářová, Mgr. Petra Strnadelová

Vedoucí semináře první pomoci

Články rubriky

Praktický nácvik první pomoci pro mladší kamarády

  • 19. Květen 2017 - 5:25

Dne 16.5. jsme se jako 9.A  zúčastnili ,,První pomoci“ na Střední  zdravotnické škole v Kroměříži.

Výuka první pomoci na ZŠ Zachar

  • 4. Květen 2017 - 13:12

Ve čtvrtek 27.dubna se žákyně třídy 2.A musely popasovat s nelehkým úkolem. 

Praktické ukázky první pomoci a prezentace dovedností žáků 2. A

  • 6. Duben 2017 - 13:12

V semináři první pomoci se žáci učí poskytovat první pomoc při modelových situacích zinscenovaných spolužáky a nyní měli jedinečnou možnost, získané vědomosti a hlavně dovednosti zkusit předat dál, žákům 8. třídy ZŠ Tovačov. 

Spolupráce v oblasti první pomoci se ZŠ Slovan pokračuje!

  • 30. Březen 2017 - 13:08

Základní škola Slovan každoročně organizuje projektový den zaměřený na spolupráci s nejrůznějšími  subjekty z oblasti pomáhajících profesí, mezi něž tradičně zařazuje i Střední zdravotnickou školu Kroměříž.  

V Domově sv. Kříže Kroměříž se poskytovala první pomoc

  • 7. Únor 2017 - 11:28

Domov sv. Kříže Kroměříž je registrovanou sociální službou domova pro seniory. 

První pomoc pro pracovníky v sociálních službách

  • 12. Říjen 2016 - 6:13

Střední zdravotnická škola Kroměříž pořádá seminář první pomoci. 

Vzpomínka na prázdniny

  • 20. Září 2016 - 8:08

S prázdninami se loučily děti a my jsme je přiučili první pomoci. 

Seminář první pomoci

  • 8. Září 2016 - 6:10

První pomoc je nedílnou a mnohdy nezbytnou součástí léčby různých poranění a náhlých onemocnění. Správně poskytnutá první pomoc již zachránila mnoho životů a přispěla k rychlejšímu a plnému uzdravení postižených.

Soutěž v první pomoci

  • 30. Červen 2016 - 7:31

Dne 28. června 2016 proběhla na naší škole tradiční soutěž v poskytování první pomoci pod vedením učitelky odborných předmětů Mgr. Hany Kovářové. 

22. ročník Soutěže v poskytování první pomoci

  • 28. Červen 2016 - 5:34

V okolí tábora Zálesí v obci Mladé Bříště se ve dnech 22. a 23. června 2016 rozléhal křik a nářek. 

Stránky