Seminář PP


TEN, KDO ZACHRÁNÍ JEDEN ŽIVOT, ZACHRÁNÍ SVĚT.
Talmud

První pomoc je nedílnou a mnohdy nezbytnou součástí léčby různých poranění a náhlých onemocnění. Správně poskytnutá první pomoc již zachránila mnoho životů a přispěla k rychlejšímu a plnému uzdravení postižených.

K historii naší školy proto neodmyslitelně patří kroužek versus seminář první pomoci, který pracuje několik desetiletí. Žáci se učí poskytovat neodkladnou první pomoc člověku v nouzi na místě, kde postižení vzniklo. Poradit si v takové situaci by měl umět každý člověk a zvláště pak budoucí zdravotník.

Ošetřujeme úrazy vzniklé v domácnosti, terénu a ve zdravotnickém zařízení. Mezi nejčastější poranění patří zlomeniny, krvácení, bezvědomí, popáleniny, poleptání, poranění páteře, zástava dechu a oběhu.

K nácviku praktických dovedností využíváme odbornou učebnu první pomoci, vybavenou potřebnými odbornými pomůckami, ale i terén. Nejoblíbenější zásah je KPR (kardiopulmonální resuscitace, tj. oživování zraněného). Máme k dispozici i resuscitační model, kde jsou úkony vyhodnocovány elektronicky přes PC a tak každý ,,zácharanář“ okamžitě po zásahu obdrží informace o úspěšnosti své práce. Dále používáme např. vakuové dlahy, krční límce, dětské resuscitační modely, scoop rám, defibrilátor, kardiopumpu. Při společném nácviku se také učíme využívat prostředky improvizované a věci běžné domácnosti. Žáci se taktéž učí od svých starších spolužáků, kteří jsou již zkušenější o absolvované soutěže a akce první pomoci. Jako doplňující metodou je i práce s mládeží jiných škol či DVD ukázky nejrůznějších technik. Každoročně na naší škole probíhá školní kolo soutěže v poskytování první pomoci.

Pro ověření znalostí a dovedností našich žáků zajímajících se o oblast poskytování první pomoci se zúčastňujeme celostátních soutěžních zápolení s mezinárodní účastí v poskytování první pomoci ve Lhotce u Mělníka, v Brně a v Mladých Bříštích, kde bojujeme o co nejlepší umístění s družstvy jiných SZŠ. Někdy zabrousíme i do krajů našeho sousedního Slovenska a porovnáme metody poskytování PP se SZŠ Slovenska, Maďarska a jiných okolních zemí. Naše družstva nikdy nezklamou, mnohdy již zvítězili a obsadili přední místa a těší se na další měření svých sil s ostatními soutěžícími.

Nacvičit většinu základních postupů vyžaduje značnou osobní iniciativu. Jsme přesvědčeni, že si ji první pomoc zaslouží. Umět účinně pomoci je nejen přirozenou lidskou povinností, ale přináší člověku také jedno z největších uspokojení.

Abychom si práci zpestřili, využíváme naše žáky ke spolupráci s ČČK, Klubem seniorů, Městem Kroměříž, ZŠ při aktivitách souvisejících s poskytováním první pomoci. Naše další aktivity prezentující poskytování první pomoci veřejnosti patří Den ošetřovatelství, Dny otevřených dveří, akce v rámci Centra zdraví apod.

Mgr. Hana Kovářová, Mgr. Petra Strnadelová

Vedoucí semináře první pomoci

Články rubriky

XXI. ročník Celostátní soutěže první pomoci v Brně

  • 17. Červen 2016 - 6:39

Družstvo složené z žáků 3.A, ve složení N. Lysáková – velitelka,  H. Kocfeldová - člen, P. Topič – člen, ve dnech 13. - 14. 6. 2016 bojovalo na XXI.ročníku Celostátní soutěže první pomoci v Brně garantované MŠMT.

Soutěž první pomoci v Dunajské Strede

  • 15. Červen 2016 - 11:46

Ve dnech 7. – 8. 6. 2016 Stredná zdravotnícka škola – EK Dunajská Streda uspořádala celostátní kolo soutěže v poskytování první pomoci , kterého se prvním rokem zúčastnila i naše škola.

Spolupráce se ZŠ Zachar na poli PP

  • 6. Květen 2016 - 9:18

21. - 22. 4. 2016 probíhala na blízké ZŠ Zachar Olympiáda bezpečné jízdy, na které se každým rokem podílíme stanovištěm první pomoci. 

Celostátní soutěž první pomoci ve Lhotce u Mělníka

  • 2. Květen 2016 - 12:00

Ve dnech 26. - 27. 4. 2016 jsme se vydali do vzdáleného tábora ve Lhotce u Mělníka, kde pro čtyřčlenná družstva středních zdravotnických škol připravili pedagogové a žáci mělnické střední zdravotnické školy soutěž v poskytování první pomoci.

Soutěže první pomoci v roce 2016

  • 2. Březen 2016 - 13:16

I letos na naší škole, v rámci mimo vyučovacích aktivit, probíhá každý čtvrtek od 7,00 hodin seminář první pomoci, kde se žáci zdokonalují v oblasti poskytování první pomoci a kromě nejrůznějších aktivit pro veřejnost svoje znalosti a dovednosti zúročí v souboji s žáky jiných středních zdravotnických škol naší republiky i se zástupci jiných zemí prostřednictvím celostátních i mezinárodních soutěží. 

Celostátní soutěž první pomoci ve Lhotce u Mělníka

  • 19. Květen 2015 - 12:42

Soukromá SZŠ z Mělníka pořádala již 10. ročník celorepublikové soutěže, které se zúčastnilo 17 družstev 16 SZŠ.

Olympiáda bezpečné jízdy pro žáky I. stupně ZŠ – STANOVIŠTĚ PP

  • 19. Květen 2015 - 12:33

Ve dnech 23. a 24. 4. 2015 jsem spolu se spolužačkami zabývající se oblastí poskytování první pomoci na naší škole, Hankou Měrkovou, Helenou Kocfeldovou a Natálií Lysákovou, v dopoledních hodinách navštívili ZŠ Zachar v rámci ukázek a praktického nácviku ošetření různých poranění pro žáčky I. stupně.

Soutěž mladých zdravotníků

  • 19. Květen 2015 - 11:48

Dne 14. 5. 2015 15 žáků třídy 1. A, 2. A a 2. B v dopoledních hodinách zajišťovalo pro žáky základních škol stanoviště první pomoci v rámci soutěže Hlídek mladých zdravotníků pořádané ČČK na dopravním hřišti v Kroměříži.

Příprava na soutěže první pomoci

  • 16. Leden 2015 - 7:52

Tak jako každý rok i letos se žáci angažující v oblasti první pomoci utkají v souboji s žáky středních zdravotnických škol naší republiky a se zástupci jiných zemí.

Seminář první pomoci

  • 16. Listopad 2014 - 8:00

TEN, KDO ZACHRÁNÍ JEDEN ŽIVOT, ZACHRÁNÍ SVĚT. Talmud

Stránky