Seminář PP


TEN, KDO ZACHRÁNÍ JEDEN ŽIVOT, ZACHRÁNÍ SVĚT.
Talmud

První pomoc je nedílnou a mnohdy nezbytnou součástí léčby různých poranění a náhlých onemocnění. Správně poskytnutá první pomoc již zachránila mnoho životů a přispěla k rychlejšímu a plnému uzdravení postižených.

K historii naší školy proto neodmyslitelně patří kroužek versus seminář první pomoci, který pracuje několik desetiletí. Žáci se učí poskytovat neodkladnou první pomoc člověku v nouzi na místě, kde postižení vzniklo. Poradit si v takové situaci by měl umět každý člověk a zvláště pak budoucí zdravotník.

Ošetřujeme úrazy vzniklé v domácnosti, terénu a ve zdravotnickém zařízení. Mezi nejčastější poranění patří zlomeniny, krvácení, bezvědomí, popáleniny, poleptání, poranění páteře, zástava dechu a oběhu.

K nácviku praktických dovedností využíváme odbornou učebnu první pomoci, vybavenou potřebnými odbornými pomůckami, ale i terén. Nejoblíbenější zásah je KPR (kardiopulmonální resuscitace, tj. oživování zraněného). Máme k dispozici i resuscitační model, kde jsou úkony vyhodnocovány elektronicky přes PC a tak každý ,,zácharanář“ okamžitě po zásahu obdrží informace o úspěšnosti své práce. Dále používáme např. vakuové dlahy, krční límce, dětské resuscitační modely, scoop rám, defibrilátor, kardiopumpu. Při společném nácviku se také učíme využívat prostředky improvizované a věci běžné domácnosti. Žáci se taktéž učí od svých starších spolužáků, kteří jsou již zkušenější o absolvované soutěže a akce první pomoci. Jako doplňující metodou je i práce s mládeží jiných škol či DVD ukázky nejrůznějších technik. Každoročně na naší škole probíhá školní kolo soutěže v poskytování první pomoci.

Pro ověření znalostí a dovedností našich žáků zajímajících se o oblast poskytování první pomoci se zúčastňujeme celostátních soutěžních zápolení s mezinárodní účastí v poskytování první pomoci ve Lhotce u Mělníka, v Brně a v Mladých Bříštích, kde bojujeme o co nejlepší umístění s družstvy jiných SZŠ. Někdy zabrousíme i do krajů našeho sousedního Slovenska a porovnáme metody poskytování PP se SZŠ Slovenska, Maďarska a jiných okolních zemí. Naše družstva nikdy nezklamou, mnohdy již zvítězili a obsadili přední místa a těší se na další měření svých sil s ostatními soutěžícími.

Nacvičit většinu základních postupů vyžaduje značnou osobní iniciativu. Jsme přesvědčeni, že si ji první pomoc zaslouží. Umět účinně pomoci je nejen přirozenou lidskou povinností, ale přináší člověku také jedno z největších uspokojení.

Abychom si práci zpestřili, využíváme naše žáky ke spolupráci s ČČK, Klubem seniorů, Městem Kroměříž, ZŠ při aktivitách souvisejících s poskytováním první pomoci. Naše další aktivity prezentující poskytování první pomoci veřejnosti patří Den ošetřovatelství, Dny otevřených dveří, akce v rámci Centra zdraví apod.

Mgr. Hana Kovářová, Mgr. Petra Strnadelová

Vedoucí semináře první pomoci

Články rubriky

Nácvik PP na ZŠ Kvasice

  • 21. Květen 2014 - 10:10

Dne 30. dubna 2014 jsme navštívili ZŠ Kvasice, kde jsme poskytli žákům prvního stupně, v rámci dopravní výchovy, ukázky první pomoci.

Nácvik první pomoci pro žáky ZŠ Slovan

  • 29. Duben 2014 - 11:41

Dne 16. 4. 2014 nás v dopoledních hodinách navštívili žáci pěti 7. tříd ZŠ Slovan v rámci svého projektového dne za účelem ukázek a praktického nácviku ošetření v naléhavých situacích.

Nácvik první pomoci pro žáky ZŠ Tovačov

  • 10. Duben 2014 - 13:08

Dne 8. 4. 2014 do naší ,,alma mater“ zavítalo 16 žáků 8. ročníku ZŠ v Tovačově.

Zpráva z účasti na 18.ročníku soutěže v poskytování první pomoci

  • 26. Červen 2012 - 12:39

Zpráva z účasti na 18.ročníku soutěže v poskytování první pomoci s mezinárodní účastí konané v Mladých Bříštích pořád

Soutěž mladých zdravotníků ze základních škol

  • 30. Květen 2012 - 15:35

Dne 15. května 2012  se konala soutěž „mladých zdravotníků“, která byla určena pro mladší a starší žáky ze základních škol.

Olympiáda bezpečné jízdy

  • 4. Květen 2012 - 9:34

Jako každý rok i letos se 24. a 25. dubna 2012  5 žákyň z 1.A zúčastnilo akce „Olympiáda bezpečné jízdy“ na Základní škole Zachar.

Praktický nácvik první pomoci

  • 16. Duben 2012 - 18:06

Program zaměřený na shlédnutí a praktický nácvik první pomoci pro žáky 7. ročníku ZŠ Slovan

XVI. ročník celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí v Brně garantované MŠMT 2. - 3.5.2011

  • 4. Květen 2011 - 23:00

Družstvo ve složení V. Hradil - velitel, J. Smetánka - člen, K. Šimeček - člen poskytovalo první pomoc na 3 různých stanovištích - 2 x při situaci v domácnosti pomocí domácí lékárny a s připravenými pomůckami včetně odborných pomůcek, které byly k dispozici na stolech učebny.

Soutěž první pomoci ve Lhotce u Mělníka - 27. - 28.4.2011

  • 29. Duben 2011 - 23:00

27. - 28.4.2011 jsme se vydali na cestu dlouhou 315 km. Vše jsme úspěšně zvládli a to doslova.

Stránky