Školská rada


V souladu s § 167 školského zákona (zákon 561/2005 Sb.) byla při SZŠ Kroměříž zřízena školská rada. Jde o orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Obsah a náležitosti působení školské rady vymezuje § 168 školského zákona.

Školskou radu zřizuje zřizovatel školy, který zároveň stanovuje počet členů rady a vydává volební řád.
Funkční období členů školské rady je 3 roky.

Od 1. ledna 2018 pracuje školská rada v tomto složení:

 • MUDr. Antonín Bařinka, člen jmenovaný zřizovatelem
 • p. Pavla Miklíková, členka zvolená za zákonné zástupce nezletilých žáků a za žáky zletilé
 • Mgr. Hana Kyšnerová, členka zvolená za pedagogické pracovníky

První zasedání školské rady Střední zdravotnické školy Kroměříž se uskuteční ve středu 24. ledna 2018 od 15.30 hodin v ředitelně školy.

Články rubriky

Výsledky řádných voleb do školské rady

 • 23. Listopad 2017 - 17:14

Řádné volby do školské rady se konaly ve čtvrtek 23.11.2017.

Seznam kandidátů pro řádné volby do školské rady

 • 16. Listopad 2017 - 6:52

Seznam kandidátů pro řádné  volby do školské rady Střední zdravotnické školy Kroměříž

 

Třídní schůzky - Shromáždění členů Harmonie - Den otevřených dveří - Volby do školské rady

 • 17. Říjen 2017 - 14:01

Dne 23. listopadu 2017 se ve Střední zdravotnické škole Kroměříž koná hned několik zajímavých akcí:

Výsledky doplňkových voleb do školské rady

 • 30. Červen 2017 - 8:12

Doplňkové volby do školské rady se konaly ve čtvrtek 29.6.2017.

Seznam kandidátů doplňkových voleb

 • 23. Červen 2017 - 6:11

Seznam kandidátů pro doplňkové volby do školské rady Střední zdravotnické školy Kroměříž

 

Doplňkové volby do školské rady

 • 11. Červen 2017 - 8:52

Ředitelka Střední zdravotnické školy Kroměříž, PhDr. Ludmila Hanáková, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 167 odst. 8 zákona č.

Jednání školské rady

 • 28. Duben 2015 - 15:00

Školská rada, která od ledna pracuje v novém složení, se 25. března sešla ke svému dalšímu jednání.

Oznámení o volbách a výsledku voleb do školské rady

 • 17. Říjen 2014 - 18:22

Volby do  školské rady proběhly ve čtvrtek 6. 11. 2014

Oznámení o výsledku voleb do školské rady – doplnění informací

 • 7. Leden 2012 - 21:17

Na základě usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 19.12.2011 byl schválen s účinností od 1.1.2012 za člena školské rady jmenovaného zřizovatelem Mgr.

Oznámení o výsledku voleb do školské rady

 • 11. Prosinec 2011 - 23:00

Volby do školské rady při Střední zdravotnické škole v Kroměříži proběhly dne 24.11.2011 (volby zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků) a 5.12.2011 (volby pedagogických pracovníků).

Stránky