Školská rada


V souladu s § 167 školského zákona (zákon 561/2005 Sb.) byla při SZŠ Kroměříž zřízena školská rada. Jde o orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Obsah a náležitosti působení školské rady vymezuje § 168 školského zákona.

Školskou radu zřizuje zřizovatel školy, který zároveň stanovuje počet členů rady a vydává volební řád.
Funkční období členů školské rady je 3 roky.

Od 1. ledna 2018 pracuje školská rada v tomto složení:

  • MUDr. Antonín Bařinka, člen jmenovaný zřizovatelem
  • p. Pavla Miklíková, členka zvolená za zákonné zástupce nezletilých žáků a za žáky zletilé
  • Mgr. Hana Kyšnerová, členka zvolená za pedagogické pracovníky

První zasedání školské rady Střední zdravotnické školy Kroměříž se uskuteční ve středu 24. ledna 2018 od 15.30 hodin v ředitelně školy.

Články rubriky

Oznámení o volbách do školské rady

  • 10. Listopad 2011 - 23:00

Tímto oznámením ředitelka školy zve všechny oprávněné voliče - zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a pedagogické pracovníky k volbám do školské rady.

Stránky