Soutěže


Škola se snaží žákům vytvořit takové podmínky, při nichž mohou uspokojit své ambice a uplatnit specifické schopnosti. Jednou z mnoha příležitostí, jak projevit schopnosti a zároveň se popasovat s konkurencí ostatních žáků, jsou různé soutěže, ať už vědomostní či dovednostní.

Mnohé soutěže jsou organizovány pouze pro žáky školy - říkáme jim školní soutěže. 

Školní soutěže

K těm tradičním a oblíbeným patří následující odborné soutěže:

 • soutěž v obvazové technice (foto 1, 2, 3),
 • soutěž v úpravě lůžka (foto 123),  
 • soutěž v první pomoci (foto 123).

Školní soutěže se konají také v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů. Jedná se o konverzační soutěž v anglickém a německém jazyce (foto 123), která se skládá ze tří částí: kvízu, rozhovoru a poslechu. Žáci se také aktivně zúčastňují školního kola olympiády z českého jazyka, jejíž součástí je mluvnický test a slohová práce. Pro žáky, kteří vynikají v matematice je pořádána matematická soutěž (foto 1).

Zajímavou celoškolní soutěží je fotografická soutěž (foto 123), které se mohou zúčastnit žáci, učitelé, ale i přátelé, partneři a příznivci školy.

Neobvyklou soutěží je korespondenční soutěž ve znalostech lidského těla, v níž žáci školy prokazují své znalosti z anatomie a fyziologie člověka.

Soutěž v psychologii – tzv. Psychologická olympiáda probíhá formou veřejné prezentace odborné práce na aktuálně vyhlášené téma.

Mimoškolní soutěže

Žáci pravidelně reprezentují školu v řadě zajímavých soutěží. Největších úspěchů dosahují v celostátních soutěžích první pomoci (foto 123).

V roce 2010 žáci vyhráli soutěž v Jihlavě a v Brně, v Mělníku obsadili 2. místo. V roce 2011 družstvo naší školy vybojovalo opět 1.místo v Lhotce u Mělníka.                                    

Nejúspěšnější účastníci školního kola soutěže v psychologii (foto 123) reprezentují školu v regionálním kole, v lepším případě i v kole celostátním.

Pravidelně se také zúčastňujeme festivalu ošetřovatelských kazuistik, který vyhlašuje SZŠ a VZŠ Zlín. V konkurenci žáků zdravotnických škol z celé republiky se žáci naší školy umisťují na předních pozicích.

Naši žáci nechybí ani na sportovních akcích, mezi které patří soutěž ve šplhu (foto 123), soutěž v basketbalu (foto 123) a každoročně pořádaný Sedláčkův memoriál (foto 123), což je oblíbená atletická soutěž.

V neposlední řadě škola podporuje účast žáků ve Středoškolské odborné činnosti.

Články rubriky

Regionální kolo olympiády v psychologii a komunikaci

 • 9. Březen 2018 - 5:51

V pátek, dne 2. března 2018 se uskutečnil na Masarykově gymnáziu, Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Vsetín,  XIII. ročník regionálního kola soutěže v psychologii a komunikaci na téma „Kam kráčíme?“

Soutěž z matematiky

 • 5. Březen 2018 - 10:20

Korespondenční soutěž z matematiky bude zahájena 7. března 2018.

Výsledky recitační soutěže

 • 2. Březen 2018 - 9:27

Poslední únorový den proběhla na naší škole dlouho očekávaná recitační soutěž. 

Okresní a krajské závody ve šplhu

 • 26. Únor 2018 - 8:18

Ve čtvrtek 14. února 2018 uspořádala  Střední zdravotnická škola Kroměříž pod záštitou AŠSK ČR okresní a krajské závody ve šplhu dívek a chlapců středních škol. 

Školní kolo Psychologické olympiády proběhlo komorně

 • 14. Únor 2018 - 9:51

Každý z nás se občas zamýšlí nad budoucností - nad budoucností vlastní nebo někoho známého.

Recitační soutěž

 • 13. Únor 2018 - 13:02

Střední zdravotnická škola Kroměříž pořádá dne 28. 2. 2018 recitační soutěž.

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

 • 8. Únor 2018 - 11:47

Dne 7. února 2018 se v Holešově uskutečnila okresní konverzační soutěž v anglickém jazyce.

EVVO - Soutěž ve výrobě šperků z odpadového materiálu

 • 10. Leden 2018 - 11:39

V úterý dne 9.1.2018 se na naší škole konala soutěž ve výrobě šperků z odpadového materiálu.

Soutěž v úpravě lůžka

 • 3. Leden 2018 - 7:38

Dne 14.12.2017 se uskutečnila již tradiční soutěž v úpravě lůžka. 

Psychologická olympiáda 2018

 • 19. Prosinec 2017 - 11:08

Tradiční a oblíbená soutěž středních zdravotnických škol se blíží!

Stránky