Soutěže


Škola se snaží žákům vytvořit takové podmínky, při nichž mohou uspokojit své ambice a uplatnit specifické schopnosti. Jednou z mnoha příležitostí, jak projevit schopnosti a zároveň se popasovat s konkurencí ostatních žáků, jsou různé soutěže, ať už vědomostní či dovednostní.

Mnohé soutěže jsou organizovány pouze pro žáky školy - říkáme jim školní soutěže. 

Školní soutěže

K těm tradičním a oblíbeným patří následující odborné soutěže:

 • soutěž v obvazové technice (foto 1, 2, 3),
 • soutěž v úpravě lůžka (foto 123),  
 • soutěž v první pomoci (foto 123).

Školní soutěže se konají také v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů. Jedná se o konverzační soutěž v anglickém a německém jazyce (foto 123), která se skládá ze tří částí: kvízu, rozhovoru a poslechu. Žáci se také aktivně zúčastňují školního kola olympiády z českého jazyka, jejíž součástí je mluvnický test a slohová práce. Pro žáky, kteří vynikají v matematice je pořádána matematická soutěž (foto 1).

Zajímavou celoškolní soutěží je fotografická soutěž (foto 123), které se mohou zúčastnit žáci, učitelé, ale i přátelé, partneři a příznivci školy.

Neobvyklou soutěží je korespondenční soutěž ve znalostech lidského těla, v níž žáci školy prokazují své znalosti z anatomie a fyziologie člověka.

Soutěž v psychologii – tzv. Psychologická olympiáda probíhá formou veřejné prezentace odborné práce na aktuálně vyhlášené téma.

Mimoškolní soutěže

Žáci pravidelně reprezentují školu v řadě zajímavých soutěží. Největších úspěchů dosahují v celostátních soutěžích první pomoci (foto 123).

V roce 2010 žáci vyhráli soutěž v Jihlavě a v Brně, v Mělníku obsadili 2. místo. V roce 2011 družstvo naší školy vybojovalo opět 1.místo v Lhotce u Mělníka.                                    

Nejúspěšnější účastníci školního kola soutěže v psychologii (foto 123) reprezentují školu v regionálním kole, v lepším případě i v kole celostátním.

Pravidelně se také zúčastňujeme festivalu ošetřovatelských kazuistik, který vyhlašuje SZŠ a VZŠ Zlín. V konkurenci žáků zdravotnických škol z celé republiky se žáci naší školy umisťují na předních pozicích.

Naši žáci nechybí ani na sportovních akcích, mezi které patří soutěž ve šplhu (foto 123), soutěž v basketbalu (foto 123) a každoročně pořádaný Sedláčkův memoriál (foto 123), což je oblíbená atletická soutěž.

V neposlední řadě škola podporuje účast žáků ve Středoškolské odborné činnosti.

Články rubriky

Olympiáda z českého jazyka

 • 20. Leden 2020 - 6:22

Dne 13. ledna 2020 se na naší škole konalo – jak je tomu již po dlouhá léta zvykem – školní kolo Olympiády z českého jazyka. 

EVVO - Soutěž ve výrobě šperků z odpadového materiálu

 • 19. Leden 2020 - 8:57

V pondělí dne 13.1.2020 se na naší škole konala soutěž ve výrobě šperků z odpadového materiálu. 

Regionální kolo olympiády v psychologii

 • 15. Leden 2020 - 12:01

SZŠ Kroměříž pořádá pro zdravotnické školy regionální kolo Olympiády v psychologii a komunikaci na téma "Můj velký sen"

Školní kolo Olympiády z českého jazyka

 • 9. Leden 2020 - 11:06

Více informací zde

Vánoční akademie

 • 3. Leden 2020 - 14:38

Také letos vzali žáci předvánoční den do svých rukou a zorganizovali skvělou Vánoční akademii.

Výherce soutěže ,,Navrhni logo Harmonie“

 • 3. Leden 2020 - 11:20

Ve dnech 20. září až 20. listopadu 2019 probíhala na naší škole soutěž ,,Navrhni logo Harmonie“. 

Olympiáda v anglickém jazyce - I. školní kolo

 • 20. Prosinec 2019 - 13:21

V úterý 17. 12. 2019 proběhlo na naší škole 1. kolo olympiády v anglickém jazyce. 

The English competition first school round

 • 10. Prosinec 2019 - 7:06

Anglická olympiáda se uskuteční v úterý 17. 12. 2019. Více informací zde

Memoriál Rudolfa Plajnera a Sportovní liga středních škol ve volejbalu

 • 4. Listopad 2019 - 13:09

Dne 31.10.2019 se naše škola zúčastnila Memoriálu Rudolfa Plajnera a Sportovní ligy středních škol ve volejbalu. 

Stránky