Soutěže


Škola se snaží žákům vytvořit takové podmínky, při nichž mohou uspokojit své ambice a uplatnit specifické schopnosti. Jednou z mnoha příležitostí, jak projevit schopnosti a zároveň se popasovat s konkurencí ostatních žáků, jsou různé soutěže, ať už vědomostní či dovednostní.

Mnohé soutěže jsou organizovány pouze pro žáky školy - říkáme jim školní soutěže. 

Školní soutěže

K těm tradičním a oblíbeným patří následující odborné soutěže:

 • soutěž v obvazové technice (foto 1, 2, 3),
 • soutěž v úpravě lůžka (foto 123),  
 • soutěž v první pomoci (foto 123).

Školní soutěže se konají také v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů. Jedná se o konverzační soutěž v anglickém a německém jazyce (foto 123), která se skládá ze tří částí: kvízu, rozhovoru a poslechu. Žáci se také aktivně zúčastňují školního kola olympiády z českého jazyka, jejíž součástí je mluvnický test a slohová práce. Pro žáky, kteří vynikají v matematice je pořádána matematická soutěž (foto 1).

Zajímavou celoškolní soutěží je fotografická soutěž (foto 123), které se mohou zúčastnit žáci, učitelé, ale i přátelé, partneři a příznivci školy.

Neobvyklou soutěží je korespondenční soutěž ve znalostech lidského těla, v níž žáci školy prokazují své znalosti z anatomie a fyziologie člověka.

Soutěž v psychologii – tzv. Psychologická olympiáda probíhá formou veřejné prezentace odborné práce na aktuálně vyhlášené téma.

Mimoškolní soutěže

Žáci pravidelně reprezentují školu v řadě zajímavých soutěží. Největších úspěchů dosahují v celostátních soutěžích první pomoci (foto 123).

V roce 2010 žáci vyhráli soutěž v Jihlavě a v Brně, v Mělníku obsadili 2. místo. V roce 2011 družstvo naší školy vybojovalo opět 1.místo v Lhotce u Mělníka.                                    

Nejúspěšnější účastníci školního kola soutěže v psychologii (foto 123) reprezentují školu v regionálním kole, v lepším případě i v kole celostátním.

Pravidelně se také zúčastňujeme festivalu ošetřovatelských kazuistik, který vyhlašuje SZŠ a VZŠ Zlín. V konkurenci žáků zdravotnických škol z celé republiky se žáci naší školy umisťují na předních pozicích.

Naši žáci nechybí ani na sportovních akcích, mezi které patří soutěž ve šplhu (foto 123), soutěž v basketbalu (foto 123) a každoročně pořádaný Sedláčkův memoriál (foto 123), což je oblíbená atletická soutěž.

V neposlední řadě škola podporuje účast žáků ve Středoškolské odborné činnosti.

Články rubriky

Regionální kolo soutěže v psychologii a komunikaci

 • 27. Březen 2013 - 13:11

V prostorách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín se uskutečnilo ve středu 20.

Moje nejzajímavější kazuistika

 • 23. Březen 2013 - 10:25

Žáci studijního programu na SZŠ Zdravotnický asistent se utkali ve velmi konkurenční soutěži „Moje nejzajímavější kazuistika“.

Soutěž v psychologii

 • 12. Březen 2013 - 9:35

V pátek 22. února 2013 se vybraní žáci 3. ročníku zúčastnili školního kola soutěže.

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže "Čísla na poli umění"

 • 3. Leden 2013 - 12:22

V předvánoční atmosféře 20. prosince, proběhla vernisáž a slavnostní ceremoniál s vyhlášením výsledků výtvarné soutěže. Odborná porota vybrala z vystavených děl tři nejzdařilejší.

Soutěž v obvazové technice

 • 19. Prosinec 2012 - 11:01

Dne 17.12.2012 na naší škole probíhala soutěž v obvazové technice.

Prváci soutěžili ...

 • 10. Prosinec 2012 - 12:48

Dne 3.12.2012 se uskutečnila již tradiční soutěž v úpravě lůžka. Soutěžilo 6 žákyň třídy 1. A.

Korespondenční soutěž "Letem světem"

 • 2. Listopad 2012 - 9:23

Dne 26. září se každoročně oslavuje Evropský den jazyků. Na naší škole jsme tento den oslavili různými akcemi a projekty.

Cítíš se být umělcem?

 • 16. Říjen 2012 - 10:00

Přihlas se  do soutěže pro žáky všech ročníků naší školy s vlastní tvorbou na téma "Čísla na poli umění".

Soutěž v basketbale

 • 11. Říjen 2012 - 10:35

Blahopřejeme družstvu dívek basketbalistek k pěknému výkonu na soutěži SŠ v basketbale za skvělé 2. místo.

Sportovní den školy

 • 26. Červen 2012 - 12:38

Sportovní den měl dvě části. V první části proběhla soutěž v pohybových skladbách tříd a ve druhé části si žáci vybrali jeden  z nabídnutých možností sportu např. volejbal, fotbal, nohejbal, stolní tenis, tenis, aerobik a břišní tance.

Stránky