Soutěže


Škola se snaží žákům vytvořit takové podmínky, při nichž mohou uspokojit své ambice a uplatnit specifické schopnosti. Jednou z mnoha příležitostí, jak projevit schopnosti a zároveň se popasovat s konkurencí ostatních žáků, jsou různé soutěže, ať už vědomostní či dovednostní.

Mnohé soutěže jsou organizovány pouze pro žáky školy - říkáme jim školní soutěže. 

Školní soutěže

K těm tradičním a oblíbeným patří následující odborné soutěže:

 • soutěž v obvazové technice (foto 1, 2, 3),
 • soutěž v úpravě lůžka (foto 123),  
 • soutěž v první pomoci (foto 123).

Školní soutěže se konají také v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů. Jedná se o konverzační soutěž v anglickém a německém jazyce (foto 123), která se skládá ze tří částí: kvízu, rozhovoru a poslechu. Žáci se také aktivně zúčastňují školního kola olympiády z českého jazyka, jejíž součástí je mluvnický test a slohová práce. Pro žáky, kteří vynikají v matematice je pořádána matematická soutěž (foto 1).

Zajímavou celoškolní soutěží je fotografická soutěž (foto 123), které se mohou zúčastnit žáci, učitelé, ale i přátelé, partneři a příznivci školy.

Neobvyklou soutěží je korespondenční soutěž ve znalostech lidského těla, v níž žáci školy prokazují své znalosti z anatomie a fyziologie člověka.

Soutěž v psychologii – tzv. Psychologická olympiáda probíhá formou veřejné prezentace odborné práce na aktuálně vyhlášené téma.

Mimoškolní soutěže

Žáci pravidelně reprezentují školu v řadě zajímavých soutěží. Největších úspěchů dosahují v celostátních soutěžích první pomoci (foto 123).

V roce 2010 žáci vyhráli soutěž v Jihlavě a v Brně, v Mělníku obsadili 2. místo. V roce 2011 družstvo naší školy vybojovalo opět 1.místo v Lhotce u Mělníka.                                    

Nejúspěšnější účastníci školního kola soutěže v psychologii (foto 123) reprezentují školu v regionálním kole, v lepším případě i v kole celostátním.

Pravidelně se také zúčastňujeme festivalu ošetřovatelských kazuistik, který vyhlašuje SZŠ a VZŠ Zlín. V konkurenci žáků zdravotnických škol z celé republiky se žáci naší školy umisťují na předních pozicích.

Naši žáci nechybí ani na sportovních akcích, mezi které patří soutěž ve šplhu (foto 123), soutěž v basketbalu (foto 123) a každoročně pořádaný Sedláčkův memoriál (foto 123), což je oblíbená atletická soutěž.

V neposlední řadě škola podporuje účast žáků ve Středoškolské odborné činnosti.

Články rubriky

Okresní a krajské závody ve šplhu

 • 4. Únor 2014 - 12:30

Dne 4. 2. 2014 se na naší škole uskutečnily okresní a krajské závody ve šplhu.

Soutěž v úpravě lůžka

 • 19. Prosinec 2013 - 9:27

Dne 10. 12. 2013 se na naší škole konala soutěž v úpravě lůžek.

Mikulášský turnaj ve volejbale tříd

 • 13. Prosinec 2013 - 11:11

V prosinci proběhl na naší škole mikulášský turnaj ve volejbale tříd.

Olympiáda v českém jazyce

 • 6. Prosinec 2013 - 11:24

20. listopadu změřili své síly milovníci češtiny ve školním kole Olympiády v českém jazyce.

Basketbal

 • 2. Prosinec 2013 - 9:10

Krásný úspěch děvčat v basketbalovém turnaji středních škol, který se konal dne 25. 11. 2013

Školní kolo olympiády

 • 14. Listopad 2013 - 10:02

Školní kolo Olympiády v českém jazyce se uskuteční ve středu 20. 11. 2013  v učebně 305

Soutěž v první pomoci - školní kolo

 • 26. Červen 2013 - 12:25

Dne 24.6.2013 proběhla na naší škole již tradiční soutěž v první pomoci.

Soutěž v první pomoci - Jihlava

 • 26. Červen 2013 - 11:47

Ve dnech 19.6. – 20. 6. 2013 se zúčastnily žákyně: Julinová, Králová, Mrhálková a Pastyříková soutěže v první pomoci.

1.A soutěžila v umění obvazové techniky

 • 6. Červen 2013 - 9:30

Dne 5.6.2013 se na Střední zdravotnické škole Kroměříž konala soutěž prvního ročníku v obvazové technice.

Soutěž první pomoci ve Lhotce u Mělníka

 • 5. Květen 2013 - 6:18

24. -25. 4. 2011 jsme se vydali do 315 km vzdálené Lhotky u Mělníka, kde SZŠ z Mělníka pořádala již 8. ročník celorepublikové soutěže v poskytování PP.

Stránky