Soutěže


Škola se snaží žákům vytvořit takové podmínky, při nichž mohou uspokojit své ambice a uplatnit specifické schopnosti. Jednou z mnoha příležitostí, jak projevit schopnosti a zároveň se popasovat s konkurencí ostatních žáků, jsou různé soutěže, ať už vědomostní či dovednostní.

Mnohé soutěže jsou organizovány pouze pro žáky školy - říkáme jim školní soutěže. 

Školní soutěže

K těm tradičním a oblíbeným patří následující odborné soutěže:

  • soutěž v obvazové technice (foto 1, 2, 3),
  • soutěž v úpravě lůžka (foto 123),  
  • soutěž v první pomoci (foto 123).

Školní soutěže se konají také v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů. Jedná se o konverzační soutěž v anglickém a německém jazyce (foto 123), která se skládá ze tří částí: kvízu, rozhovoru a poslechu. Žáci se také aktivně zúčastňují školního kola olympiády z českého jazyka, jejíž součástí je mluvnický test a slohová práce. Pro žáky, kteří vynikají v matematice je pořádána matematická soutěž (foto 1).

Zajímavou celoškolní soutěží je fotografická soutěž (foto 123), které se mohou zúčastnit žáci, učitelé, ale i přátelé, partneři a příznivci školy.

Neobvyklou soutěží je korespondenční soutěž ve znalostech lidského těla, v níž žáci školy prokazují své znalosti z anatomie a fyziologie člověka.

Soutěž v psychologii – tzv. Psychologická olympiáda probíhá formou veřejné prezentace odborné práce na aktuálně vyhlášené téma.

Mimoškolní soutěže

Žáci pravidelně reprezentují školu v řadě zajímavých soutěží. Největších úspěchů dosahují v celostátních soutěžích první pomoci (foto 123).

V roce 2010 žáci vyhráli soutěž v Jihlavě a v Brně, v Mělníku obsadili 2. místo. V roce 2011 družstvo naší školy vybojovalo opět 1.místo v Lhotce u Mělníka.                                    

Nejúspěšnější účastníci školního kola soutěže v psychologii (foto 123) reprezentují školu v regionálním kole, v lepším případě i v kole celostátním.

Pravidelně se také zúčastňujeme festivalu ošetřovatelských kazuistik, který vyhlašuje SZŠ a VZŠ Zlín. V konkurenci žáků zdravotnických škol z celé republiky se žáci naší školy umisťují na předních pozicích.

Naši žáci nechybí ani na sportovních akcích, mezi které patří soutěž ve šplhu (foto 123), soutěž v basketbalu (foto 123) a každoročně pořádaný Sedláčkův memoriál (foto 123), což je oblíbená atletická soutěž.

V neposlední řadě škola podporuje účast žáků ve Středoškolské odborné činnosti.

Články rubriky

Sportovní den školy

  • 26. Červen 2012 - 12:38

Sportovní den měl dvě části. V první části proběhla soutěž v pohybových skladbách tříd a ve druhé části si žáci vybrali jeden  z nabídnutých možností sportu např. volejbal, fotbal, nohejbal, stolní tenis, tenis, aerobik a břišní tance.

Regionální kolo soutěže v psychologii a komunikaci

  • 21. Březen 2012 - 12:37

Ve středu 14.3.2012 se uskutečnilo na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Vsetín regionální kolo soutěže v psychologii a komunikaci.

Soutěž v úpravě lůžek

  • 7. Březen 2012 - 14:23

První březnový den si škola zpestřila soutěží v úpravě lůžka. Soutěž byla určena žákům prvních ročníků, kteří se upravovat lůžko čerstvě naučili v předmětu ošetřovatelské postupy. Soutěž byla pro žáky zajímavým zpestřením a závěrečnou tečkou za tematickým celkem lůžko a jeho úprava.

Soutěž v obvazové technice

  • 16. Prosinec 2011 - 0:00

Ve čtvrtek 15. 12. proběhla v aule školy soutěž v obvazové technice. Soutěžili žáci prvních ročníků, kteří před zraky odborné poroty a diváků obvazovali živé modely z řad svých spolužáků.

Připravujeme soutěž v obvazové technice

  • 7. Prosinec 2011 - 23:00

Ve čtvrtek 15.12. 2011 proběhne v aule již tradiční soutěž v obvazové technice.

Regionální kolo soutěže v psychologii a komunikaci

  • 16. Březen 2011 - 23:00

Dne 14.3. 2011 se uskutečnilo na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Vsetín regionální kolo soutěže v psychologii a komunikaci na téma “Tolerance v životě”.

Soutěž v obvazové technice

  • 11. Leden 2011 - 23:00

Ve středu 12.1. proběhla v aule školy soutěž v obvazové technice. Soutěžili žáci prvních ročníků, kteří před zraky odborné poroty a diváků obvazovali živé modely z řad svých spolužáků.

Stránky