Soutěže


Škola se snaží žákům vytvořit takové podmínky, při nichž mohou uspokojit své ambice a uplatnit specifické schopnosti. Jednou z mnoha příležitostí, jak projevit schopnosti a zároveň se popasovat s konkurencí ostatních žáků, jsou různé soutěže, ať už vědomostní či dovednostní.

Mnohé soutěže jsou organizovány pouze pro žáky školy - říkáme jim školní soutěže. 

Školní soutěže

K těm tradičním a oblíbeným patří následující odborné soutěže:

 • soutěž v obvazové technice (foto 1, 2, 3),
 • soutěž v úpravě lůžka (foto 123),  
 • soutěž v první pomoci (foto 123).

Školní soutěže se konají také v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů. Jedná se o konverzační soutěž v anglickém a německém jazyce (foto 123), která se skládá ze tří částí: kvízu, rozhovoru a poslechu. Žáci se také aktivně zúčastňují školního kola olympiády z českého jazyka, jejíž součástí je mluvnický test a slohová práce. Pro žáky, kteří vynikají v matematice je pořádána matematická soutěž (foto 1).

Zajímavou celoškolní soutěží je fotografická soutěž (foto 123), které se mohou zúčastnit žáci, učitelé, ale i přátelé, partneři a příznivci školy.

Neobvyklou soutěží je korespondenční soutěž ve znalostech lidského těla, v níž žáci školy prokazují své znalosti z anatomie a fyziologie člověka.

Soutěž v psychologii – tzv. Psychologická olympiáda probíhá formou veřejné prezentace odborné práce na aktuálně vyhlášené téma.

Mimoškolní soutěže

Žáci pravidelně reprezentují školu v řadě zajímavých soutěží. Největších úspěchů dosahují v celostátních soutěžích první pomoci (foto 123).

V roce 2010 žáci vyhráli soutěž v Jihlavě a v Brně, v Mělníku obsadili 2. místo. V roce 2011 družstvo naší školy vybojovalo opět 1.místo v Lhotce u Mělníka.                                    

Nejúspěšnější účastníci školního kola soutěže v psychologii (foto 123) reprezentují školu v regionálním kole, v lepším případě i v kole celostátním.

Pravidelně se také zúčastňujeme festivalu ošetřovatelských kazuistik, který vyhlašuje SZŠ a VZŠ Zlín. V konkurenci žáků zdravotnických škol z celé republiky se žáci naší školy umisťují na předních pozicích.

Naši žáci nechybí ani na sportovních akcích, mezi které patří soutěž ve šplhu (foto 123), soutěž v basketbalu (foto 123) a každoročně pořádaný Sedláčkův memoriál (foto 123), což je oblíbená atletická soutěž.

V neposlední řadě škola podporuje účast žáků ve Středoškolské odborné činnosti.

Články rubriky

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

 • 7. Leden 2019 - 9:33

Dne 17. prosince 2018 v 8 hodin v učebně 318 se uskutečnila první část školního kola olympiády v anglickém jazyce.

Předvánoční soutěž ve stlaní lůžka

 • 21. Prosinec 2018 - 12:22

Dne 20. 12. 2018 soutěžili ve stlaní lůžek žáci 1. A a 1. B obor Zdravotnický asistent. 

Středoškolská volejbalová liga

 • 19. Listopad 2018 - 5:58

V pátek 16. listopadu 2018 ve sportovní hale v Kojetíně proběhlo 1. kolo středoškolské volejbalové ligy.

Soutěž v první pomoci

 • 28. Červen 2018 - 6:43

Blížící se konec školního roku nám opět přinesl každoroční soutěž v první pomoci pro 1. ročníky. 

Soutěž v první pomoci a my

 • 28. Červen 2018 - 5:45

20. - 21. 6. 2018 se žáci 1. ročníku SZŠ Kroměříž zúčastnili 24. ročníku celorepublikové soutěže středních zdravotnických škol v poskytování první pomoci 1. a 2. ročníků s mezinárodní účastí družstev ze Slovenska, Rakouska a Německa.

My na Celostátní soutěži první pomoci v Brně

 • 15. Červen 2018 - 7:23

11. – 12. 6. 2018  jsme se zúčastnili XXIII. ročníku Celostátní soutěže první pomoci v Brně. Tuto soutěž pořádala Střední zdravotní škola Brno, Jaselská.

Soutěž v obvazové technice

 • 14. Červen 2018 - 13:16

Dne 7. června 2018 se odborná učebna proměnila v chirurgickou ambulanci a žákyně prvního ročníku soutěžily v obvazové technice. 

Školní kolo olympiády v Klinické propedeutice pro 2. ročníky

 • 6. Červen 2018 - 9:42

Dne 5. 6. 2018 proběhlo v aule SZŠ Kroměříž školní kolo Olympiády v Klinické propedeutice určené pro žáky 2. ročníků. Žáci si připravili prezentace na téma: Subjektivní a objektivní příznaky nemoci.

Školní kolo olympiády v Klinické propedeutice

 • 30. Květen 2018 - 14:01

Dne 29. 5. 2018 proběhlo na SZŠ Kroměříž školní kolo Olympiády v Klinické propedeutice.

Celostátní soutěž první pomoci ve Lhotce u Mělníka

 • 5. Květen 2018 - 13:16

Ve dnech 25. - 26. 4. 2018 jsem se zúčastnila ve Lhotce u Mělníka se čtyřčlenným družstvem, připravujícím se v semináři první pomoci, soutěže v poskytování první pomoci.

Stránky