Soutěže


Škola se snaží žákům vytvořit takové podmínky, při nichž mohou uspokojit své ambice a uplatnit specifické schopnosti. Jednou z mnoha příležitostí, jak projevit schopnosti a zároveň se popasovat s konkurencí ostatních žáků, jsou různé soutěže, ať už vědomostní či dovednostní.

Mnohé soutěže jsou organizovány pouze pro žáky školy - říkáme jim školní soutěže. 

Školní soutěže

K těm tradičním a oblíbeným patří následující odborné soutěže:

 • soutěž v obvazové technice (foto 1, 2, 3),
 • soutěž v úpravě lůžka (foto 123),  
 • soutěž v první pomoci (foto 123).

Školní soutěže se konají také v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů. Jedná se o konverzační soutěž v anglickém a německém jazyce (foto 123), která se skládá ze tří částí: kvízu, rozhovoru a poslechu. Žáci se také aktivně zúčastňují školního kola olympiády z českého jazyka, jejíž součástí je mluvnický test a slohová práce. Pro žáky, kteří vynikají v matematice je pořádána matematická soutěž (foto 1).

Zajímavou celoškolní soutěží je fotografická soutěž (foto 123), které se mohou zúčastnit žáci, učitelé, ale i přátelé, partneři a příznivci školy.

Neobvyklou soutěží je korespondenční soutěž ve znalostech lidského těla, v níž žáci školy prokazují své znalosti z anatomie a fyziologie člověka.

Soutěž v psychologii – tzv. Psychologická olympiáda probíhá formou veřejné prezentace odborné práce na aktuálně vyhlášené téma.

Mimoškolní soutěže

Žáci pravidelně reprezentují školu v řadě zajímavých soutěží. Největších úspěchů dosahují v celostátních soutěžích první pomoci (foto 123).

V roce 2010 žáci vyhráli soutěž v Jihlavě a v Brně, v Mělníku obsadili 2. místo. V roce 2011 družstvo naší školy vybojovalo opět 1.místo v Lhotce u Mělníka.                                    

Nejúspěšnější účastníci školního kola soutěže v psychologii (foto 123) reprezentují školu v regionálním kole, v lepším případě i v kole celostátním.

Pravidelně se také zúčastňujeme festivalu ošetřovatelských kazuistik, který vyhlašuje SZŠ a VZŠ Zlín. V konkurenci žáků zdravotnických škol z celé republiky se žáci naší školy umisťují na předních pozicích.

Naši žáci nechybí ani na sportovních akcích, mezi které patří soutěž ve šplhu (foto 123), soutěž v basketbalu (foto 123) a každoročně pořádaný Sedláčkův memoriál (foto 123), což je oblíbená atletická soutěž.

V neposlední řadě škola podporuje účast žáků ve Středoškolské odborné činnosti.

Články rubriky

Volejbal

 • 15. Červen 2017 - 10:42

Ve středu 14. 6. byla v tomto školním roce ukončena volejbalová liga. 

Volejbal

 • 16. Květen 2017 - 14:20

V pátek 12. 5. 2017 pokračovala ve sportovní hale v Kojetíně středoškolská liga středních škol ve volejbale. 

Matematická soutěž

 • 16. Květen 2017 - 14:14

V dubnu probíhala na naší škole korespondenční matematická soutěž, v níž žáci měli řešit postupně čtyři matematické úlohy.

Regionální kolo olympiády v psychologii a komunikaci

 • 26. Duben 2017 - 9:53

Ve středu, dne 8. března 2017 se uskutečnil na Masarykově gymnáziu, SZŠ a VOŠZ Vsetín,  XII. Ročník regionálního kola soutěže v psychologii a komunikaci na téma „Když člověk potká člověka“.

XIII. festival ošetřovatelských kazuistik

 • 10. Duben 2017 - 11:27

„MOJE NEJZAJÍMAVĚJŠÍ KAZUISTIKA“

Žákyně SZŠ Kroměříž opět uspěla v celostátní soutěži z ošetřovatelství

 • 4. Duben 2017 - 5:47

Žákyně 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent ze Střední zdravotnické školy Kroměříž, slečna Eliška Holubníčková, získala v Praze dne 30. 3. 2017 výborné 2. místo ve 3. ročníku celostátní  soutěže zdravotnických škol Čech a Moravy. 

Volejbal

 • 8. Březen 2017 - 6:53

Ve středu 1. 3. 2017 byla odstartována ve sportovní hale v Kojetíně meziškolská liga SŠ ve volejbale.

Korespondenční soutěž z matematiky

 • 6. Březen 2017 - 6:25

Korespondenční soutěž z matematiky bude zahájena 29. března 2017. Zúčastnit se mohou žáci 1. - 4. ročníku.

Soutěž o nejlepší video

 • 3. Březen 2017 - 14:29

Pokud rád(a) soutěžíš, zkus přihlásit své video do školní soutěže.

Může jít o jakékoliv video z prostředí školy, školní akce, výletu, exkurze, praxe, nebo i mimoškolní aktivity. Pokud takové video ještě nemáš, zkus nějaké pořídit. Natoč se se svými spolužáky, ve třídě, před školou, se svým oblíbeným učitelem, nebo jen tak o přestávce.*

Školní kolo olympiády v psychologii

 • 28. Únor 2017 - 12:15

Pondělní ráno 20.2.2017 bylo pro Terezu Pospíšilovou ze 4.A a Simonu Maluškovou ze 3.A ve znamení školního kola psychologické soutěže.

Stránky