Soutěže


Škola se snaží žákům vytvořit takové podmínky, při nichž mohou uspokojit své ambice a uplatnit specifické schopnosti. Jednou z mnoha příležitostí, jak projevit schopnosti a zároveň se popasovat s konkurencí ostatních žáků, jsou různé soutěže, ať už vědomostní či dovednostní.

Mnohé soutěže jsou organizovány pouze pro žáky školy - říkáme jim školní soutěže. 

Školní soutěže

K těm tradičním a oblíbeným patří následující odborné soutěže:

 • soutěž v obvazové technice (foto 1, 2, 3),
 • soutěž v úpravě lůžka (foto 123),  
 • soutěž v první pomoci (foto 123).

Školní soutěže se konají také v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů. Jedná se o konverzační soutěž v anglickém a německém jazyce (foto 123), která se skládá ze tří částí: kvízu, rozhovoru a poslechu. Žáci se také aktivně zúčastňují školního kola olympiády z českého jazyka, jejíž součástí je mluvnický test a slohová práce. Pro žáky, kteří vynikají v matematice je pořádána matematická soutěž (foto 1).

Zajímavou celoškolní soutěží je fotografická soutěž (foto 123), které se mohou zúčastnit žáci, učitelé, ale i přátelé, partneři a příznivci školy.

Neobvyklou soutěží je korespondenční soutěž ve znalostech lidského těla, v níž žáci školy prokazují své znalosti z anatomie a fyziologie člověka.

Soutěž v psychologii – tzv. Psychologická olympiáda probíhá formou veřejné prezentace odborné práce na aktuálně vyhlášené téma.

Mimoškolní soutěže

Žáci pravidelně reprezentují školu v řadě zajímavých soutěží. Největších úspěchů dosahují v celostátních soutěžích první pomoci (foto 123).

V roce 2010 žáci vyhráli soutěž v Jihlavě a v Brně, v Mělníku obsadili 2. místo. V roce 2011 družstvo naší školy vybojovalo opět 1.místo v Lhotce u Mělníka.                                    

Nejúspěšnější účastníci školního kola soutěže v psychologii (foto 123) reprezentují školu v regionálním kole, v lepším případě i v kole celostátním.

Pravidelně se také zúčastňujeme festivalu ošetřovatelských kazuistik, který vyhlašuje SZŠ a VZŠ Zlín. V konkurenci žáků zdravotnických škol z celé republiky se žáci naší školy umisťují na předních pozicích.

Naši žáci nechybí ani na sportovních akcích, mezi které patří soutěž ve šplhu (foto 123), soutěž v basketbalu (foto 123) a každoročně pořádaný Sedláčkův memoriál (foto 123), což je oblíbená atletická soutěž.

V neposlední řadě škola podporuje účast žáků ve Středoškolské odborné činnosti.

Články rubriky

Okresní a krajské kolo ve šplhu SŠ

 • 24. Únor 2017 - 12:45

Dne 22. 2. 2017 pořádala naše škola okresní a krajské závody ve šplhu chlapců a dívek SŠ. Závodů se zúčastnilo celkem šest středních škol.

Konverzační soutěž

 • 27. Leden 2017 - 13:05

V průběhu měsíce ledna se na naší škole konala konverzační soutěž v anglickém jazyce. 

Soutěž v úpravě lůžka

 • 20. Prosinec 2016 - 10:50

V pondělí 19. 12. 2016 patřily dvě vyučovací hodiny Ošetřovatelských postupů již tradiční soutěži v úpravě lůžek.  

Předvánoční týden zahájíme soutěží!

 • 15. Prosinec 2016 - 6:20

V pondělí 19. 12. 2016 si žáci 1. A a 1.B oboru zdravotnický asistent ověří své dovednosti a znalosti při soutěži v úpravě lůžka.

Olympiáda v českém jazyce

 • 1. Prosinec 2016 - 12:16

28. listopadu 2016 změřili své síly milovníci češtiny ve školním kole Olympiády v českém jazyce.

Volejbal

 • 21. Listopad 2016 - 8:23

Dne 16. 11. 2016 se konal v Holešově memoriál Rudolfa Plajnera v odbíjené dívek středních škol.

Den sportu na Parádě

 • 13. Říjen 2016 - 7:42

Ve středu 12. 10. 2016, pořádalo sport centrum Paráda soutěž pro žáky středních škol. 

Okresní kolo projektu „Máš na to“ a 3. místo žákyň třídy 4. A

 • 7. Říjen 2016 - 6:33

Dne 6.10.2016 proběhlo okresní kolo projektu ,,Máš na to“, který realizovala Policie ČR. 

Soutěž v obvazové technice

 • 6. Červen 2016 - 8:00

Dne 30.5 2016 se na naší škole odehrála soutěž v obvazové technice třídy 1. A. 

Celostátní soutěž první pomoci ve Lhotce u Mělníka

 • 2. Květen 2016 - 12:00

Ve dnech 26. - 27. 4. 2016 jsme se vydali do vzdáleného tábora ve Lhotce u Mělníka, kde pro čtyřčlenná družstva středních zdravotnických škol připravili pedagogové a žáci mělnické střední zdravotnické školy soutěž v poskytování první pomoci.

Stránky