Soutěže


Škola se snaží žákům vytvořit takové podmínky, při nichž mohou uspokojit své ambice a uplatnit specifické schopnosti. Jednou z mnoha příležitostí, jak projevit schopnosti a zároveň se popasovat s konkurencí ostatních žáků, jsou různé soutěže, ať už vědomostní či dovednostní.

Mnohé soutěže jsou organizovány pouze pro žáky školy - říkáme jim školní soutěže. 

Školní soutěže

K těm tradičním a oblíbeným patří následující odborné soutěže:

 • soutěž v obvazové technice (foto 1, 2, 3),
 • soutěž v úpravě lůžka (foto 123),  
 • soutěž v první pomoci (foto 123).

Školní soutěže se konají také v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů. Jedná se o konverzační soutěž v anglickém a německém jazyce (foto 123), která se skládá ze tří částí: kvízu, rozhovoru a poslechu. Žáci se také aktivně zúčastňují školního kola olympiády z českého jazyka, jejíž součástí je mluvnický test a slohová práce. Pro žáky, kteří vynikají v matematice je pořádána matematická soutěž (foto 1).

Zajímavou celoškolní soutěží je fotografická soutěž (foto 123), které se mohou zúčastnit žáci, učitelé, ale i přátelé, partneři a příznivci školy.

Neobvyklou soutěží je korespondenční soutěž ve znalostech lidského těla, v níž žáci školy prokazují své znalosti z anatomie a fyziologie člověka.

Soutěž v psychologii – tzv. Psychologická olympiáda probíhá formou veřejné prezentace odborné práce na aktuálně vyhlášené téma.

Mimoškolní soutěže

Žáci pravidelně reprezentují školu v řadě zajímavých soutěží. Největších úspěchů dosahují v celostátních soutěžích první pomoci (foto 123).

V roce 2010 žáci vyhráli soutěž v Jihlavě a v Brně, v Mělníku obsadili 2. místo. V roce 2011 družstvo naší školy vybojovalo opět 1.místo v Lhotce u Mělníka.                                    

Nejúspěšnější účastníci školního kola soutěže v psychologii (foto 123) reprezentují školu v regionálním kole, v lepším případě i v kole celostátním.

Pravidelně se také zúčastňujeme festivalu ošetřovatelských kazuistik, který vyhlašuje SZŠ a VZŠ Zlín. V konkurenci žáků zdravotnických škol z celé republiky se žáci naší školy umisťují na předních pozicích.

Naši žáci nechybí ani na sportovních akcích, mezi které patří soutěž ve šplhu (foto 123), soutěž v basketbalu (foto 123) a každoročně pořádaný Sedláčkův memoriál (foto 123), což je oblíbená atletická soutěž.

V neposlední řadě škola podporuje účast žáků ve Středoškolské odborné činnosti.

Články rubriky

Volejbal

 • 21. Listopad 2016 - 8:23

Dne 16. 11. 2016 se konal v Holešově memoriál Rudolfa Plajnera v odbíjené dívek středních škol.

Den sportu na Parádě

 • 13. Říjen 2016 - 7:42

Ve středu 12. 10. 2016, pořádalo sport centrum Paráda soutěž pro žáky středních škol. 

Okresní kolo projektu „Máš na to“ a 3. místo žákyň třídy 4. A

 • 7. Říjen 2016 - 6:33

Dne 6.10.2016 proběhlo okresní kolo projektu ,,Máš na to“, který realizovala Policie ČR. 

Soutěž v obvazové technice

 • 6. Červen 2016 - 8:00

Dne 30.5 2016 se na naší škole odehrála soutěž v obvazové technice třídy 1. A. 

Celostátní soutěž první pomoci ve Lhotce u Mělníka

 • 2. Květen 2016 - 12:00

Ve dnech 26. - 27. 4. 2016 jsme se vydali do vzdáleného tábora ve Lhotce u Mělníka, kde pro čtyřčlenná družstva středních zdravotnických škol připravili pedagogové a žáci mělnické střední zdravotnické školy soutěž v poskytování první pomoci.

Matematická soutěž středních zdravotnických škol

 • 12. Duben 2016 - 12:17

Velkého úspěchu dosáhla žákyně naší školy, Kristýna Mrňková ze třídy 1. A, která  se umístila na 1.místě ve své kategorii  Zdravotnický asistent (1. a 2.ročník)

Vítězství z celostátní soutěže v ošetřovatelství přivezla naše studentka

 • 5. Duben 2016 - 9:47

Mezi soutěžícími z 13 zdravotnických škol ČR prokázala vítězka z Kroměříže nejlepší teoreticko-praktické znalosti a dovednosti a potvrdila vysokou úroveň své ošetřovatelské odbornosti na téma „Imobilizační syndrom.“

Soutěž "Moje nejzajímavější kazuistika"

 • 5. Duben 2016 - 9:39

Dne 30. března se na SZŠ a VOŠZ ve Zlíně uskutečnil již XII. Festival ošetřovatelských kazuistik pro žáky SZŠ pod názvem „MOJE NEJZAJÍMAVĚJŠÍ KAZUISTIKA“.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

 • 16. Březen 2016 - 10:19

V průběhu měsíce února se na naší škole konala konverzační soutěž v anglickém jazyce. 

Regionální kolo olympiády v psychologii a komunikaci

 • 8. Březen 2016 - 6:06

Ve středu 3. března 2016 se uskutečnilo na Masarykově gymnáziu, Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Vsetín

Stránky