Soutěže


Škola se snaží žákům vytvořit takové podmínky, při nichž mohou uspokojit své ambice a uplatnit specifické schopnosti. Jednou z mnoha příležitostí, jak projevit schopnosti a zároveň se popasovat s konkurencí ostatních žáků, jsou různé soutěže, ať už vědomostní či dovednostní.

Mnohé soutěže jsou organizovány pouze pro žáky školy - říkáme jim školní soutěže. 

Školní soutěže

K těm tradičním a oblíbeným patří následující odborné soutěže:

 • soutěž v obvazové technice (foto 1, 2, 3),
 • soutěž v úpravě lůžka (foto 123),  
 • soutěž v první pomoci (foto 123).

Školní soutěže se konají také v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů. Jedná se o konverzační soutěž v anglickém a německém jazyce (foto 123), která se skládá ze tří částí: kvízu, rozhovoru a poslechu. Žáci se také aktivně zúčastňují školního kola olympiády z českého jazyka, jejíž součástí je mluvnický test a slohová práce. Pro žáky, kteří vynikají v matematice je pořádána matematická soutěž (foto 1).

Zajímavou celoškolní soutěží je fotografická soutěž (foto 123), které se mohou zúčastnit žáci, učitelé, ale i přátelé, partneři a příznivci školy.

Neobvyklou soutěží je korespondenční soutěž ve znalostech lidského těla, v níž žáci školy prokazují své znalosti z anatomie a fyziologie člověka.

Soutěž v psychologii – tzv. Psychologická olympiáda probíhá formou veřejné prezentace odborné práce na aktuálně vyhlášené téma.

Mimoškolní soutěže

Žáci pravidelně reprezentují školu v řadě zajímavých soutěží. Největších úspěchů dosahují v celostátních soutěžích první pomoci (foto 123).

V roce 2010 žáci vyhráli soutěž v Jihlavě a v Brně, v Mělníku obsadili 2. místo. V roce 2011 družstvo naší školy vybojovalo opět 1.místo v Lhotce u Mělníka.                                    

Nejúspěšnější účastníci školního kola soutěže v psychologii (foto 123) reprezentují školu v regionálním kole, v lepším případě i v kole celostátním.

Pravidelně se také zúčastňujeme festivalu ošetřovatelských kazuistik, který vyhlašuje SZŠ a VZŠ Zlín. V konkurenci žáků zdravotnických škol z celé republiky se žáci naší školy umisťují na předních pozicích.

Naši žáci nechybí ani na sportovních akcích, mezi které patří soutěž ve šplhu (foto 123), soutěž v basketbalu (foto 123) a každoročně pořádaný Sedláčkův memoriál (foto 123), což je oblíbená atletická soutěž.

V neposlední řadě škola podporuje účast žáků ve Středoškolské odborné činnosti.

Články rubriky

Soutěž pro žáky 9. tříd ZŠ

 • 1. Prosinec 2015 - 6:13

Soutěž "Zdravka on-line"

Jak jsem soutěžila s kožními parazity

 • 1. Duben 2015 - 12:52

Dne 26. 3. 2015 jsem se zúčastnila celorepublikové soutěže v ošetřovatelství v Praze.

XI. festival ošetřovatelských kazuistik

 • 1. Duben 2015 - 11:53

Ve středu 25. 3. 2015 se na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické ve Zlíně konal již XI. festival ošetřovatelských kazuistik pod názvem „MOJE NEJZAJÍMAVĚJŠÍ KAZUISTIKA“ žáků zdravotnických škol.

Jak si navzájem lépe porozumíme

 • 20. Březen 2015 - 5:53

Téma vyhlášené celostátní předmětovou komisí psychologie ve školním roce 2014/15  bylo zpracováváno formou seminární práce.

Psychologická olympiáda 2015

 • 18. Únor 2015 - 12:25

12. února se ve třídě 3. A konala neobvyklá hodina psychologie. Soutěžilo se!

Den sportu na Parádě

 • 29. Leden 2015 - 7:21

Dne 28. 1. proběhl den sportu na Parádě pro žáky středních škol.

Okresní a krajské závody ve šplhu

 • 20. Leden 2015 - 10:54

Dne 15. 1. 2015 v tělocvičně naší školy proběhly okresní a krajské závody ve šplhu dívek a chlapců středních škol. Závodů se zúčastnilo celkem šest škol.

Mikulášský turnaj

 • 10. Prosinec 2014 - 12:00

Každý rok v předvánočním čase probíhá v rámci TV mikulášský turnaj tříd ve volejbale.

Soutěž v úpravě lůžka

 • 2. Prosinec 2014 - 12:21

Soutěž se uskuteční ve čtvrtek 4. 12. 2014

Basketbal - okresní soutěž středních škol

 • 25. Listopad 2014 - 7:12

Blahopřejeme!

Stránky