Výchovný poradce


Výchovná poradkyně poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům poradenství v otázkách rozvoje osobnosti, v otázkách prevence a řešení vývojových, výchovných a výukových problémů žáků a v otázkách uplatnění a rozvíjení schopností žáků a utváření předpokladů jejich profesní orientace.

Přehled nejdůležitějších oblastí, kterými se výchovná poradkyně zabývá:

 • kariérové poradenství (možnosti pomaturitního studia, zvyšování kvalifikace, pracovní uplatnění žáků)
 • péče o žáky se specifickými schopnostmi a výchovnými potřebami (pomoc žákům se specifickými poruchami učení a chování, péče o talenty)
 • prevence a řešení výchovných a výukových problémů
 • spolupráce se specializovanými pracovišti (Pedagogicko psychologická poradna, Úřad práce, Středisko výchovné péče).

 

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

Mgr. Olga Králíková

 • Konzultační hodiny:
  • úterý:   11.00 – 13.00
  • středa: 13.00 - 15.00

                          Konzultace je možná kdykoliv po předchozí domluvě

 

 • Kontakty
 • SZŠ, Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž, 2. patro, místnost 212
 • tel: 577 002 259
 • e-mail: kralikova.o@szskm.cz
 • schránka důvěry umístěná v přízemí školy pod hlavním schodištěm

 

Články rubriky

Kam po maturitě?

 • 9. Listopad 2015 - 6:58

Cyklus seminářů pro žáky 4. ročníku zahájen!

Zpráva od výchovného poradce

 • 7. Září 2015 - 6:09

Milí žáci, dovolte mi, abych vás v úvodu školního roku 2015/2016 přivítala krátkým zamyšlením: