Zdravý úsměv


Zdravý úsměv jako dlouhodobá aktivita SZŠ Kroměříž je zdravotně preventivní program, který je zaměřený na děti předškolního věku. Cílem projektu je naučit děti v mateřských školách správné technice čištění chrupuobecné péči o orální zdraví, napomoci ke vzniku celoživotního návyku spojeného s čištěním zubů, podle možností ovlivnit i rodiče dětí tím, že se správný postup naučí, pochopí jeho význam a budou v čištění chrupu a ochraně orálního zdraví své děti podporovat. 

Tento projekt je rozpracován do 6 výukových lekcí, které probíhají 1x měsíčně v MŠ. Většinou v období říjen – květen. V těchto lekcích se děti teoreticky i prakticky učí péči o svůj chrup. K dispozici jsou různé pomůcky – pracovní listy(slouží jako omalovánky a jsou zaměřeny tématicky), modely zubů, plakáty, plyšová zvířátka se zabudovaným modelem chrupu. Také děti při každé lekci obdrží motivační dárky se zaměřením na ústní hygienu – zubní kartáčky, zubní pasty, obrázky, bonbónky s motivem zoubku šetřící chrup, omalovánky, říkanky atd.

Na škole probíhá tento projekt již od školního roku 2001/2002. Realizujeme tento projekt celkem ve 14 MŠ, kde oslovíme každý rok přibližně 600 dětí předškolního věku. Výuku v jednotlivých lekcích zajišťují žáci 2.-4. ročníku naší školy. Celkem se na této práci podílí 70 žáků.

Témata lekcí: 
 • 1. lekce – Výchova k ústní hygieně
 • 2. lekce – Anatomie – stavba zubu, typy zubů
 • 3. lekce – Výživa – jídelníček
 • 4. lekce – Vznik zubního kazu
 • 5. lekce – Úloha fluoridů v prevenci
 • 6. lekce – Závěrečné cvičení dětí – opakování

Partnery a garanty tohoto projektu jsou:

 • Stomatologická klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové, která tento projekt napsala a spolupracuje se švýcarskou firmou GaBa(zaměřená na výrobu dentálních a stomatologických pomůcek a přípravků)
 • Mateřské školy města Kroměříže – MŠ Šťítného, MŠ Kollárova, MŠ Páleníčkova, MŠ Gorkého + MŠ Trávník, MŠ Malý Val, MŠ Vážany, MŠ Mánesova + MŠ Štěchovice, MŠ Spáčilova, MŠ Zachar a také 3 MŠ mimokroměřížské – MŠ Zborovice , MŠ Kostelany, MŠ Žalkovice

 

Články rubriky

Zdravý úsměv ve školním roce 2015/2016

 • 1. Prosinec 2015 - 12:07

Jako každý školní rok, tak i letošní budou naši žáci navštěvovat 14 kroměřížských a mimokroměřížských mateřských škol v rámci projektu „Zdravý úsměv“. 

Zdravý úsměv – závěr letošního ročníku

 • 30. Červen 2015 - 8:39

Ve školním roce 2014/2015 navštěvovali lektoři z řad žáků  11 mateřských škol kroměřížských a 3 mateřské školy mimokroměřížské.

Konference k výchovně vzdělávacímu programu "Zdravý úsměv"

 • 28. Červen 2015 - 6:10

Střední zdravotnická škola v Kroměříži pořádá dne 25. září konferenci o dentální prevenci.

Jak probíhá projekt Zdravý úsměv?

 • 28. Duben 2015 - 14:15

Je již duben a 14. ročník se pomalu nachyluje ke konci.

Setkání lektorů projektu Zdravý úsměv

 • 10. Leden 2015 - 12:31

Ve čtvrtek ráno 11. 12. 2014 se na pracovní schůzce sešli žáci druhých a třetího ročníku.

Konference k 15. výročí preventivního programu „Zdravý úsměv“

 • 18. Září 2014 - 11:49

Jedenáctý zářijový den se 33 žáků druhých ročníků a třetího ročníku zúčastnilo Konference k 15. výročí preventivního  programu „Zdravý úsměv“.

Jak jsme si letos vedli v projektu ZDRAVÝ ÚSMĚV?

 • 9. Červen 2014 - 9:37

Začněme formálním konstatováním: Zdravotně preventivní projekt ZDRAVÝ ÚSMĚV v letošním školním roce splnil své cíle.  Co to konkrétně znamená?

Zdravý úsměv v plném proudu!

 • 11. Únor 2014 - 9:47

V únoru jsme opět začali navštěvovat mateřské školky s preventivním dentálním programem.  Letos už potřinácté!

Zdravý úsměv

 • 23. Září 2013 - 9:15

I v letošním školním roce budeme pokračovat v projektu Zdravý úsměv.

Projekt Zdravý úsměv ve školním roce 2013/2014

 • 19. Září 2013 - 13:55

V letošním školním roce zahájíme již 13. ročník projektu Zdravý úsměv.

Stránky