Sbírka vršků na SZŠKM

  • 21. Listopad 2013 - 9:04

Plasty nejrůznějšího druhu se staly pevnou součástí života dnešní společnosti, jež se denně potýká s jejich likvidací.

Sbírky vršků od PET lahví nejsou jen specifickým typem tříděného plastového odpadu, ale slouží také dobré věci. Za sesbíraná víčka lze utržit peníze a ty následně poslat potřebným…

Střední zdravotnická škola v Kroměříži se zapojila do sbírky pro Lukáše Záboje, který trpí vzácným metabolickým onemocněním. Všichni studenti i zaměstnanci SZŠ víčky, která nechávají ve škole na sběrných místech, přispívají na MOTOmed. Lukáš ho potřebuje k pravidelné rehabilitaci, jež mu umožní alespoň částečně se zapojovat do činností, běžných pro jiné děti jeho věku.

Popřejme sbírce brzký zdar, protože rychlost pomoci je v tomto, stejně jako v jiných podobných případech zásadní.

Za nezanedbatelné množství dosud nasbíraných vršků všem děkujeme!


Související články