Pro veřejnost


Popisný text, doplnit.

Články rubriky

Srdíčkové dny pomáhají

  • 27. Září 2019 - 11:39

V těchto dnech se zapojili naši žáci do pomoci Karolince a Michalce. Jsou to sestřičky, které mají stejnou nevyléčitelnou nemoc – mukopolysacharidózu.

Den bez aut

  • 24. Září 2019 - 12:29

Ve středu 18. 9. 2018 měli žáci SZŠ Kroměříž možnost se aktivně účastnit akce „DEN BEZ AUT“ pořádanou Českým červeným křížem v Kroměříži. Ve středu 18. 9. 2018 měli žáci SZŠ Kroměříž možnost se aktivně účastnit akce „DEN BEZ AUT“ pořádanou Českým červeným křížem v Kroměříži. 

Crash testy

  • 24. Září 2019 - 12:06

V pátek 20. 9. 2019 jsme se zúčastnili akce Crash testu na Velkém náměstí v Kroměříži, kde se nacházely různé simulace nehod.

Zajímavá zkušenost pro žáky SZŠ

  • 24. Září 2019 - 11:55

Neslýchaně zábavný večer“, tak se nazývá galavečer pro sluchově postižené diváky a jejich doprovod, který již čtvrtým rokem organizačně zaštiťuje Poradenské centrum pro sluchově postižené jako slavnostní vyvrcholení Týdne sluchově postižených ve Zlínském kraji. 

Měření na Běhu naděje

  • 20. Září 2019 - 11:30

Jako každý rok místní organizace Sokola Kroměříž ve spolupráci se Zdravým městem Kroměříž pořádala dne 18.9.2019 na Hanáckém náměstí v Kroměříži dobročinnou akci s názvem “Běh naděje” v rámci boje proti rakovině.

Sedláčkův memoriál a Středoškolský atletický pohár

  • 18. Září 2019 - 16:07

Dne 17.9.2019 se naše škola zúčastnila Sedláčkova memoriálu a Středoškolského atletického poháru.

Divadlo ,,Sociální světy´´

  • 16. Září 2019 - 15:42

V pátek 13. září 2019 proběhlo v prostorách auly SZŠ Kroměříž divadelní představení Volného divadla ze Zlína.

Ohlédnutí za činností Harmonie v loňském školním roce 2018/2019

  • 11. Září 2019 - 14:50

Loňský školní rok 2018/2019 v Harmonii přinesl několik zajímavých zážitků a činností. 

Kurz trénování paměti

  • 10. Září 2019 - 10:48

SZŠ Kroměříž pořádá KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI pro veřejnost

Zápis o průběhu a výsledcích doplňkových voleb do Školské rady

  • 10. Září 2019 - 9:51

Ředitelka Střední zdravotnické školy Kroměříž, PhDr. Ludmila Hanáková, vyhlásila v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), doplňkové volby na uvolněné místo člena školské rady za pedagogické pracovníky školy.

Stránky