Seminář pro učitele základních škol

  • 27. Duben 2015 - 14:36

se uskuteční ve čtvrtek 11. června 2015 v rámci projektu Podpora činnosti střediska praxe Při Střední zdravotnické škole Kroměříž, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/54.0058

Seminář „ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ MINIPODNIKŮ Z OBLASTI PRVNÍ POMOCI NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH“ je určen pro ředitele a pedagogy základních škol

Termín a místo konání: 11. června 2015, Střední zdravotnická škola Kroměříž, Albertova 4261, Kroměříž

Program:

08.30 – 09.00             Prezence

09.00 – 09.10

Úvod – přivítání, představení účastníků

09.10 – 09.30

Cíle a systém podpory budování minipodniků z oblasti PP na ZŠ

09.30 – 11.15

Prezentace zkušeností z realizace minipodniků základními školami

 

11.15 – 11.45

 

Přestávka – občerstvení

11.45 – 12.00

12.00 – 12.15

Diskuse k budování minipodniků

Nabídka DVPP v oblasti poskytování první pomoci

12.15 – 12.30

12.30 – 12.45

12.45 – 13.00

Možnosti začlenění zdravotně edukačních aktivit SZŠ KM do ŠVP ZŠ

Diskuse k možnostem spolupráce SZŠ KM a základních škol

Závěr, evaluace

 

Poznámky:

  • Součástí semináře bude prezentace zdravotnické techniky, pomůcek a odborné literatury z oblasti první pomoci a ukázky poskytování první pomoci
  • Semináře se mohou zúčastnit nejvíce 2 pedagogové a ředitel ze základní školy
  • Účast na semináři potvrďte prosím do přiložené přihlášky do 20. 5. 2015 na adresu:  miksikova@szskm.cz

 


Související články