Setkání vedoucích pracovníků

  • 17. Červen 2015 - 6:38

Dne 10.6.2015 se uskutečnilo pracovní setkání vedoucích pracovníků zdravotnických a sociálních zařízení regionu Olomouc s odbornými vyučujícími SZŠ Olomouc v rámci projektu „Podpora činnosti střediska praxe při SZŠ Kroměříž“.

Setkání zorganizovaly Mgr. Evženie Pospíšilová a Mgr. Hana Dostálová.
Přítomny byly vrchní sestry klinik Fakultní nemocnice Olomouc, Charity Olomouc, Dětského centra Ostrůvek, Domova pro seniory Pohoda ve Chválkovicích, Centra sociálních služeb Klíč v Olomouci, kolegyně ze SZŠ Kroměříž a odborné vyučující naší školy, které se přihlásily do tohoto projektu.
Cílem setkání bylo vzájemně si předat zkušenosti, popřípadě náměty pro zlepšení praxe zdravotnických asistentů ve zdravotnických zařízeních. Podnětná byla vystoupení vrchních sester I. chirurgické kliniky a Urologické kliniky, v nichž podělily o zkušenosti a poznatky s vedením odborné praxe žáků ve FN.
V závěru setkání byla vyzdvižena spolupráce mezi naší školou a zdravotnickými zařízeními, která je na vysoké úrovni.
Vedoucí pracovníci velmi ocenili možnost nahlédnout do odborných učeben a historických prostor naší školy.

Mgr. Marcela Stojčevová


Související články