Simulační výuka

  • 22. Listopad 2012 - 10:54

Dne 21.11. 2012  se zúčastnili žáci čtvrtého ročníku simulační výuky ve FNUSA v Brně.


Tato výuka byla pro žáky velkým přínosem, protože probíhala formou prožitku – prožitkovým učením. Žáci měli za úkol komunikovat s pacientem, kterého hrál profesionální herec. Vše se natáčelo na kameru, pak se diskutovalo o produktivní komunikaci s pacientem o produktivním přístupu a komunikaci žáků. Žáci si prožili komunikaci s pacientem agresivním, depresivním a žoviálním. Účastníkům výuky byly doporučeny různé komunikační techniky, komunikovalo se o jejich pocitech, myšlení, empatii a vnímání. Žáci byli spokojeni, simulační výuka se jim moc líbila. Získali nové zkušenosti v reálném prostředí. Tyto zkušenosti budou uplatňovat jak na praxi v nemocnici, tak v dalším studiu nebo pracovní činnosti.
                                                                                 

          Věra Koščová


Související články