Školní kolo soutěže v první pomoci

  • 28. Červen 2012 - 8:50

V pondělí 25.6.2012 se střední zdravotnickou školou v Kroměříži rozléval křik a sténání, který patřil figurantům jednotlivých stanovišť s modelovými situacemi. V 9,00 byla zahájena soutěž v poskytování první pomoci tříčlenných družstev žáků 1.ročníků.

Z každé skupiny vyučované v předmětu ,,První pomoc“ vzešlo jedno družstvo, které obsahovalo velitele, jehož náplní byla organizace práce svého družstva, volání ZZS a případně dopomoc v poskytování první pomoci, kterou již začali zbývající dva členové družstva poskytovat u figurantů na jednotlivých stanovištích. 6 družstev absolvovalo poskytování první pomoci na 6 stanovištích, kde jednotliví figuranti zinscenovali reálná zranění (1x těžší a 1x lehčí), namaskovaná předem zkušenými maskérkami – členkami kroužku první pomoci za vedení odborné učitelky. Jelikož vypadalo, že se neubráníme deštíku, praktická stanoviště jsme rozmístili po areálu budovy školy. Na každém stanovišti byl připraven hodnotící tým složený z odborné učitelky nevyučující první pomoc v reálném roce a žáka – člena kroužku první pomoci a aktivního v oblasti akcí první pomoci. Ostatní žáci 1.ročníků sledovali , jak si spolužáci činí a povzbuzovali je, nebo jim byli alespoň oporou. Žáci 2.ročníků byli ti, kdo jim za vedení zkušené odborné učitelky zorganizovali soutěž, byli tedy figuranti, asistenti, hostezky event.porotci a také uspořádali redakční rady, které zpracovávali návrhy diplomů, fotografovali a psali články. Myslím si, že soutěž se tak jako každý rok vydařila a žáci jistě ocenili zkušenosti nabyté v potýkání se při poskytování první pomoci v jednotlivých situacích simulované z reálného života. Děkuji všem za pomoc při organizování a příští rok se opět těším.

1. místo - Žaneta Trňáková, Kateřina Svrčková, Markéta Železná

2. místo - Michaela Ježáková, Lucie Dorotíková, Zuzana Daňková

3. místo - Iva Mrhálková, Markéta Králová, Gabriela Polášková

 

Mgr. Hana Kovářová - koordinátor kroužku první pomoci.

 

Fotografie v samostatné fotogalerii.


Související články