Školní kolo soutěže v psychologii

  • 11. Březen 2014 - 10:10

Poslední únorový den (těsně před jarními prázdninami) proběhlo školní kolo Soutěže v psychologii a komunikaci nazývané také jako psychologická
 olympiáda.

Soutěž každoročně vyhlašuje Celostátní předmětová komise psychologie a komunikace, je určena žákům středních i vyšších zdravotnických škol. Žáci mají jakoukoli formou (úvahou, výzkumem…) zpracovat určené téma a výsledky své práce prezentovat v ústní i tištěné podobě.

Pro letošní školní rok bylo zvoleno téma „Hrdinství není přežitek“. Školního kola se účastnilo celkem šest zástupců z obou třetích ročníků. Žáci obou tříd shlédli doprovodné prezentace a vyslechli si zajímavé pohledy na hrdinství a hrdiny současných i minulých generací. Porota tvořená vyučujícími psychologie a komunikace nakonec zvolila tři nejlepší práce, jejichž autorky budou reprezentovat
naši školu 20. března 2014 v regionálním kole soutěže ve Vsetíně (vítěz regionálního kola
bude reprezentovat Zlínský kraj v ústředním kole, které proběhne 9. – 10. dubna 2014 v Liberci).

K postupu do regionálního kola gratulujeme Karolíně Zatloukalové (3.A), Martině Bašné (3.B)
a Lucii Dorotíkové (3.A). Držíme pěsti a věříme, že ve Vsetíně zabojují.

Fotogalerie zde


Související články