Školní psycholog a supervize pro pedagogy

  • 1. Září 2016 - 14:12

V rámci projektu ,,Zapojení školního psychologa do primární prevence střední školy“ proběhl dne 31.8.2016 vzdělávací cyklus pro pedagogy Střední zdravotnické školy Kroměříž. 

 

Vzdělávací seminář byl zaměřen na techniku supervize. Cíle supervize byly:

  1.  podpůrný -  psychická podpora pracovníků; být uznáván a mít oporu jako pracovník i člověk
  2. vzdělávací - ovlivňuje osobní rozvoj zaměstnance a umožňuje mu získat sebereflexi na vlastní práci prostřednictvím diskuse se supervizorem a ostatními účastníky týmu.

    Jednotliví účastníci semináře měli možnost otevřeně hovořit o své práci, o problémech a situacích, které s ní souvisejí. Celý vzdělávací blok se nesl v příjemné atmosféře, kdy se prolínaly prvky teoretické (definice a pojmenování daného problému či situace), ale velmi nosnou byla část praktická. V praktické části měli učitelé možnost otevřeně sdílet své pocity, hovořit o svých problémech a najít možnosti cesty, popř.řešení daného problému.

    Zda-li se dané řešení, či cesta osvědčili, budou moci učitelé vyhodnotit opět v následujících měsících, kdy proběhne další setkání.

Mgr. Barbora Hofrová, školní metodička prevence

 

,,Zapojení školního psychologa do primární prevence střední školy“(dále projekt). Registrační číslo projektu RPO7 – 16DT2/010. 

Projekt je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje.

 


Související články