Školní psycholog a supervize pro pedagogy školy

  • 24. Říjen 2016 - 13:25

V rámci projektu ,,Zapojení školního psychologa do primární prevence střední školy“ proběhl dne 24.10.2016 další cyklus supervize pro pedagogy Střední zdravotnické školy Kroměříž. 

První blok, který proběhl v srpnu, byl zaměřen na znalosti z odborné terminologie supervize a rovněž umožnil pedagogům otevřeně hovořit o své práci, problémech a situacích, které souvisí s výkonem dané profese. V závěru modulu byla stanovena doporučení, která lze prakticky aplikovat do výchovně vzdělávacího procesu.  

Druhá část supervize plynule navazovala na srpnové setkání. Jednalo se především o praktickou část, která  směřovala k diskusi nad konkrétní kazuistikou a vyhodnocením použitých doporučení (metod) v praxi pedagoga. Metoda diskuze byla velmi přínosná pro všechny zúčastněné, jelikož dávala prostor a možnost přispět vlastní zkušeností, poznatkem a doporučením.

Věřím, že všichni zúčastnění si ze společného setkání a sdílení odnesli zajímavé zkušenosti a doporučení pro svoji pedagogickou praxi.

Mgr. Barbora Hofrová


Související články