Sociální činnost

 • 1. Září 2018 - 16:06

 

Denní středoškolské studium pro absolventy ZŠ

Pečovat o druhé je fér, tak nebuď amatér! 
Na studium sociální činnosti se dej a druhým pomáhej!
Studujte na SZŠ Kroměříž od září 2019!

Proč studovat právě u nás?

 • Těšíme se na 30 nových studentů maturitního oboru Sociální činnost
 • Nabízíme praktické studium sociální péče
 • Více jak 350 hodin praxe během studia
 • Nadstandardní vybavení budovy školy
 • Kvalitní a kreativní pedagogové
 • Jedinečná příležitost získat odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do 3 let věku
 • Pestrá nabídka mimoškolních aktivit

Najdete další důvody, proč studovat na SZŠ Kroměříž?

Co byste měli vědět o studijním oboru

Obor sociální činnost je 4-letý maturitní obor, který připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci pro osoby sociálně potřebné (děti, seniory, zdravotně znevýhodněné osoby aj.). Studijní obor je zaměřen na výuku všeobecných, ale i odborných předmětů, které tvoří profilaci oboru. Přehled vyučovacích předmětů zde. (dát odkaz na studijní plán). Součástí výuky je učební praxe, která probíhá od 3.ročníku v partnerských sociálních zařízeních města Kroměříž. V rámci odborných kompetencí je žák vybaven znalostmi a dovednostmi pro výkon přímé obslužné péče, osobní asistence a výchovné nepedagogické činnosti. Dále disponuje základními znalostmi z oblasti administrativních a správních postupů.

Jaké bude Vaše uplatnění?

Absolvent oboru Sociální činnost je plně připraven pro výkon přímé obslužné péče a své uplatnění nalezne především v pobytových a terénních sociálních službách, popřípadě ambulantních zařízeních. Jedná se především o domovy pro seniory, pečovatelskou službu či domovy pro osoby se zdravotním postižením. Hlavní náplní práce je poskytování základní pečovatelské péče (např. hygienická péče, polohování), podávání stravy, podpora soběstačnosti a sebepéče klienta, ale i realizace sociální aktivizace klienta.
Dále je absolvent také odborně připraven pro studium na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole sociálního zaměření. 

Chcete se ještě na něco zeptat?

Přijďte nás navštívit ve dnech otevřených dveří
Kontaktujte Mgr. Janu Kopúnovou: tel.: 577 002 250, 739 097 577, zastupce1@szskm.cz

Zkusíte to u nás?

 1. Sledujte školní web, zejména rubriku PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
 2. Vyplňte a do 1. března 2019 odešlete přihlášku ke studiu
 3. Začněte se připravovat na státní přijímací zkoušku z českého jazyka a z matematiky

Váš prohlížeč nepodporuje vkládání video souborů, soubor si stáhněte.


Související články