Soutěž "Moje nejzajímavější kazuistika"

  • 5. Duben 2016 - 9:39

Dne 30. března se na SZŠ a VOŠZ ve Zlíně uskutečnil již XII. Festival ošetřovatelských kazuistik pro žáky SZŠ pod názvem „MOJE NEJZAJÍMAVĚJŠÍ KAZUISTIKA“.

Naši žáci příkladně reprezentovali  Střední zdravotnickou školu v Kroměříži s odbornou studií, která popisovala problematiku pacienta s hlubokým nehojícím se defektem na dolní končetině. Videoukázky převazové techniky a posuzování chronické rány byly nedílnou součástí odborné prezentace žáků  ze 3. ročníku oboru ZA, Petra Topiče, Terezy Pospíšilové, Adély Žourkové. V porotě zasedaly odbornice z klinické praxe, a to vrchní sestra dětského oddělení  KNTB ve Zlíně Pilušová, vrchní sestra z neurologického oddělení KNTB ve Zlíně  Mgr. Slabáková a v neposlední řadě pí. uč. Gábová. Ve studentské porotě zasedala za naši SZŠ Kroměříž  žákyně ze 3.A  Petra Sovadinová, která se velmi ochotně ujala takto zodpovědné práce.

Jak odborná, tak i studentská  porota hodnotila přednes žáka, atraktivnost výběru tématu a obsahovou i formální úroveň prezentace. I když naši soutěžící mezi  dalšími deseti  středními zdravotnickými školami nevyhráli, patří jim velký dík za to, s jakým nasazením se připravovali a prezentovali odbornou studii. Toto zdravotnické  klání  jim  přineslo mnoho odborných poznatků, které mohou využít pro přípravu k maturitní zkoušce i pro dobrý start do  jejich další profesní dráhy.

Mgr. M. Karafiátová

 

Fotogalerie zde


Související články